Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Traject nieuwe cao DHL Logistics in vacuüm

Op 19 november hebben wij jouw werkgever geïnformeerd over de uitslag van de stemming van het cao resultaat. Het cao resultaat is verdeeld ontvangen. Zie ook onze eerdere communicatie. Hoe nu verder?

Op zoek naar een nieuw akkoord
Net als in het Brexit dossier leggen wij nooit twee keer het zelfde voor ter stemming. Ook niet als bij een eerdere stemming de stemmen staken. Wat CNV Vakmensen betreft moeten we op zoek naar een nieuw akkoord. 

Wat willen we niet
We willen geen magere loonsverhoging. Qua beloning mag er wel een ‘onsje’ tot een ‘pondje’ bij is ons te horen gegeven door de collega’s die tegen hebben gestemd. De urenbank is een stap te ver. Werkgever wordt niet toevertrouwd dat zij op een gebalanceerde manier gebruik gaat maken van deze mogelijkheid tot verdergaande flexibilisering. Hoewel het een pilot afspraak betreft wil men nu een streep trekken. Genoeg is genoeg.

Oplossingen
Willen de tegenstemmers over de streep getrokken worden en dus voor stemmen dan zal het eerder gesloten resultaat aangepast moeten worden. kortgezegd zou de aanpassing dusdanig moeten zijn dat op basis van het huidige resultaat er een hogere loonsverhoging komt en dat werkgever de pilot omtrent de urenbank laat vallen.

Voldoende mogelijkheid tot flexibiliteitsbehoefte
CNV Vakmensen vindt dat iedereen op de arbeidsmarkt op een normale manier moet kunnen meedoen. Gekkigheid zoals een structurele inzet van uitzendkracht dat veelvuldig voorkomt binnen DHL (Supply Chain) hoort daar in onze visie niet bij. Wanneer wij wensen dat DHL een kleiner beroep doet op externe flex (uitzendkrachten) dan zullen de directe werknemers iets flexibeler ingezet moeten kunnen worden. Zo kan mee geademd worden met de pieken en dalen in het werkaanbod. Laat dat nou al in voldoende mate gerealiseerd zijn in jullie cao.

Mogelijkheden tot flexibele inzet
De cao staat toe dat werknemers in directe dienst bij DHL flexibel ingezet kunnen worden. Zo kan per locatie of onderdeel daarvan de werktijd afgepast worden (art. 13.1), kan de werktijd per dag maximaal 10 uur duren (art. 13.6) en kan de dagelijkse begin- en eindtijd verschoven worden (art. 13.8). Daarnaast zijn er afspraken gemaakt omtrent overwerk, onregelmatige werktijden en consignatiedienst (art. 14) en zijn er mogelijkheden afgesproken om de door de werknemer gemaakte overuren op een later moment te laten opnemen als tijd voor tijd (art. 19 lid 3, 4, 5 en 6). Kortom best een flexibele cao in het voordeel van de organisatie. 

Grootse bron tot flexibiliteit
Van de leden en een paar supervisors die mij gebeld hebben n.a.v. onze laatste communicatie bleek dat de grootse bron tot flexibiliteit niet wordt benut. De grootste bron tot flexibiliteit is “het gesprek”.

Het gesprek
Het valt ons steeds op dat DHL collega’s van hoog tot laag in de organisatie trots zijn op hun werk en hun aandeel in het geheel. Echter, waardering van de één naar de ander wordt niet altijd gedeeld dan wel gevoeld. In de teams, ploegen of afdelingen zou meer het gesprek gefaciliteerd moeten worden. Op basis van het principe “geven en nemen” zou optimaal geschakeld kunnen worden tussen de belangen van de klant enerzijds en de werknemers anderzijds. Wanneer de organisatie hier optimaal in slaagt dan verworden de bovengenoemde afspraken tot vangnetbepalingen. Als ‘top employer’ 2019 kunnen de personeelsverantwoordelijken (HR) op de verschillende locaties hier een mooie faciliterende rol in spelen.

Mooie praatjes…
Mooie praatjes zoals hierboven geschetst zijn geen garantie tot een nieuw cao resultaat. CNV Vakmensen wil samen met collega bond FNV Transport en Logistiek met jullie personeelsverantwoordelijken in gesprek. Hopelijk komen we op basis van argumenten tot een goede nieuwe overeenkomst. 

We hebben jou en je collega’s ook hard nodig. Spreek je uit over wat jij vindt van het vacuüm waarin we nu zijn beland en roep op tot een aangepaste overeenkomst. Toelichting gewenst? Ik kom graag op uitnodiging langs bij jouw op - of in de buurt van - het werk om in gesprek te gaan met collega's.

Wordt vervolgd.

Mede namens de CNV-delegatieleden,

Tjeerd Orie
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 48 94 75
E: t.orie@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid