Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Tijd voor tijd in het Goederenvervoer & Logistiek

Steeds meer bedrijven melden een tijd voor tijdregeling aan bij cao partijen. CNV Vakmensen merkt dat er nog veel onduidelijkheid is over de regeling en dat de regeling vooral voor werkgevers gunstig is. Haal meer voordeel uit de tijd voor tijd regeling!

Waarom een tijd-voor-tijd-regeling?
Met de tijd-voor-tijd-regeling wordt het bedrijfsrisico verschoven van de werkgever naar de werknemer. De werkgever is verplicht om over 40 uur per week loon te betalen aan de werknemer. Is er over een langere periode geen werk in het bedrijf dan is dit erg duur. Door het invoeren van een tijd-voor-tijd-regeling kan de werkgever de kosten van leegloop in het bedrijf verdelen. Hiermee kan de werkgever voorkomen dat hij uren moet betalen waarvoor geen productie wordt geleverd en kan voorkomen worden dat werknemers ontslagen krijgen vanwege het ontbreken van werk. 

Misbruik van de tijd voor tijd regeling
Er zijn bedrijven die de gespaarde uren uit de tijd voor tijd regeling gebruiken om zo aan de 40 uur per week te komen die de werkgever moet betalen. Heb je bijvoorbeeld 36 uur gewerkt dan worden 4 uren uit je tijd voor tijd pot gehaald om te komen tot 40 uur per week. Dit mag dus niet!

Tijd voor tijd uren horen in blokken van tenminste 3 dagen opgenomen te worden.

Verplichte tijd-voor-tijd-regeling
In artikel 30 van de cao is de verplichte tijd-voor-tijdregeling opgenomen. De werkgever moet deze toepassen, tenzij in overleg een vrijwillige tijd-voor-tijdregeling wordt afgesproken. De verplichte tijd voor tijd regeling is vooral gunstig voor de werkgever. 

Vrijwillige tijd-voor-tijd-regeling
Bij de vrijwillige tijd-voor-tijd regeling moet de werkgever overleg voeren met de OR, personeelsvertegenwoordiging of de individuele werknemers. De afspraken moeten worden vastgelegd en ondertekent door degene met wie de afspraken gemaakt zijn. Ook moet de tijd-voor-tijd-regeling aangemeld worden bij het secretariaat van cao partijen. Is de regeling niet ondertekend of niet aangemeld? Dan is er geen sprake van een vrijwillige tijd-voor-tijd-regeling.

In artikel 30 van de cao zijn alle spelregels beschreven, lees deze dus goed door. In artikel 31 van de cao zijn de spelregels voor de vrijwillige tijd-voor-tijdregeling opgenomen. In de bijlage zijn de belangrijkste verschillen weergegeven.
        
Waarover kun je onderhandelen?

 • Er zijn genoeg punten waarover je met de werkgever kan onderhandelen bij de vrijwillige regeling
 • Hoeveel uren worden er bij een vrije dag afgeschreven van je tijd-voor-tijd tegoed?
 • Over welke periode spaar je uren en in welke periode neem je de spaaruren op?
 • Op welk moment wordt aangekondigd wanneer de spaaruren worden opgenomen? Is dat een uur, dag, week of een maand van tevoren?
 • Spreek je nu een regeling af tot eind 2016 of wil je liever een regeling tot januari 2016 zodat je in 2016 de regeling kan aanpassen of bijstellen?
 • Welke bijdrage levert de werkgever in deze regeling? Wat doet hij om de regeling aantrekkelijk te maken? (voorbeeld: voor elk door jou gespaard uur doet de werkgever er ook een uur bij. De werkgever mag geen werknemers ontslaan zolang er nog tijd voor tijd uren zijn).
 • Hoe zit het met de oudere werknemers? Werknemers boven de 50 jaar zijn niet verplicht om meer dan 12,5 uur overwerk per week te verrichten. Als zij op zaterdag werken of toch een paar overuren maken gaan die dan ook in de spaarpot? 

Wat vinden je collega’s van deze regeling?
Overleg altijd met je collega’s, zeker als er geen OR of personeelsvertegenwoordiging is. Jij wil toch geen slechtere regeling dan je collega? 

Heb je vragen of twijfel je of de regeling aan de cao eisen voldoet? Neem contact op met CNV info tel. 030 – 75 11 007 of mail naar info@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid