Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Stem over nieuwe TvT-regeling Sarens

CNV Vakmensen heeft samen met de FNV, de ondernemingsraad en Het Zwarte Corps overleg gevoerd met jouw werkgever inzake de TvT-regeling. We hebben een nieuwe regeling overeengekomen en vragen jou om hier een oordeel over te geven.

Momenteel wordt er binnen Sarens Nederland de Tijd voor Tijd (TvT) regeling van oktober 2015 gehanteerd. Deze regeling had een looptijd tot aan het eind van de toenmalige CAO (31 december 2016). Vanaf januari 2017 is de regeling doorgelopen omdat er nog geen nieuwe cao was afgesproken. Deze kwam er pas in de loop van 2017. In november 2018 is er via een schriftelijke stemming gevraagd of u kon instemmen met een verlenging van de regeling. Leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps en CNV Vakmensen hebben daarmee ingestemd. FNV Transport & Logistiek heeft zich toen onthouden van verdere samenwerking. Hierdoor is de conceptregeling van 2018 nooit formeel bevestigd.

Inmiddels zijn we weer een aantal jaren verder. Alle partijen (directie Sarens, OR Sarens, HZC, CNV en FNV) hebben weer om de tafel gezeten en zijn gezamenlijk overeengekomen dat er geen noemenswaardige veranderingen nodig zijn. De afgelopen jaren zijn er geen noemenswaardige knelpunten gebleken en daar waar nodig is op individueel niveau tot aanvullende afspraken gekomen.

Inhoudelijk heeft deze nieuwe regeling dan ook maar 1 verschil m.b.t. de regeling van 2015 en deze heeft te maken met de einddatum. In de oude regeling is de einddatum gebonden aan de looptijd van de CAO. Dit brengt in de praktijk toch wel praktische problemen wanneer een cao niet tijdig of te laat wordt afgesloten. Formeel verloopt de TvT regeling dan ook regelmatig.

In deze regeling  hebben we gekozen voor GEEN einddatum. De regeling loopt dus in principe oneindig door. Dat is natuurlijk niet wenselijk daarom hebben we de evaluatie momenten die ook al in de oude regelingen waren opgenomen gebruikt als controle middel Wanneer deze evaluaties geen doorgang vinden dan wordt de regeling automatisch beëindigd. Daarnaast is de mogelijkheid om de regeling eenzijdig op te zeggen door Sarens, OR en/of bonden ook nadrukkelijk opgenomen.

Bijgevoegd bij deze brief ontvangt u ook de concept TvT regeling met ingang van 8 september 2020. Tevens treft u een stembiljet aan.

Het verzoek is om voor 21 september een e-mail bericht aan t.orie@cnvvakmensen.nl met daarin opgenomen of u wel of niet kunt instemmen met deze nieuwe regeling. 

Vragen, op- en/of aanmerkingen zie ik uiteraard graag tegemoet. 

met vriendelijke groet

 

Tjeerd Orie

CNV Vakmensen

Bestuurder Vervoer & Logistiek

Bestuurder Regio Zeeland & West-Brabant

T. 030 751 1570 / M. 06 20 48 94 75

CNV online community |Website CNV Vakmensen | Persoonlijke LinkedIn-Pagina

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid