Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Stapjes in de goede richting, maar nog steeds geen loonbod

Weer een dag onderhandelen waarin we stapjes hebben gezet richting een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer. Maar de eerlijkheid gebiedt tevens te zeggen dat de wijze waarop werkgevers het overleg afsloten tegelijk nog geen hoop geeft op een snelle afronding.

Stapjes in de goede richting, maar nog steeds geen loonbod

Weer een dag onderhandelen waarin we stapjes hebben gezet richting een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer. Maar de eerlijkheid gebiedt tevens te zeggen dat de wijze waarop werkgevers het overleg afsloten tegelijk nog geen hoop geeft op een snelle afronding. Terwijl het nou juist zeer belangrijk is dat werknemers in deze onzekere tijden zo snel mogelijk in ieder geval een goede nieuwe cao hebben.

 

 

Geschoonde uitdraaien boordcomputer

Werkgevers zijn akkoord gegaan met ons voorstel om aan werknemers - op verzoek - de geschoonde uitdraaien per e-mail beschikbaar te stellen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om die ongeschoonde uitdraaien (die je immers na afloop van een rit tot jou beschikking moet krijgen) te vergelijken met de geschoonde uitdraaien. Dit geeft sneller een goed beeld of je correct bent uitbetaald.

 

Uitzendkrachten

Werkgevers zijn er mee akkoord dat uitzendkrachten, die vallen onder de ABU-cao (in de NBBU-cao is dit al zo), vanaf dag 1 volgens de inlenersbeloning wordt uitbetaald. Dit betekent dat uitzendkrachten vanaf dag 1 hetzelfde functieloon en kostenvergoedingen ontvangen als andere werknemers in dezelfde of vergelijkbare functies. Uitzendkrachten hebben ook vanaf de eerste dag recht op de toeslagen voor overwerk en/of onregelmatige uren.

 

Meeruren

Parttimers, die meer uren werken dan in hun contract staat, zullen tijdens periode van ziekte ook voor die meeruren een ziektevergoeding krijgen. Het gaat daarbij om het gemiddeld gewerkte aantal meeruren (uren boven parttime contract, maar minder dan 40 uur).

 

Logistieke paragraaf

Het is ons helaas niet gelukt om ons voorstel binnen boord te houden rondom het verplichtend maken van de logistieke paragraaf.

 

Gelijk werk voor gelijk loon

Vandaag is ook de kwestie 'Gelijk werk voor gelijk loon' besproken. Juristen hebben namens werkgevers en vakbonden onderzocht voor wie de Nederlandse cao precies moet gelden. Hun rapport is afgerond. Volgens beide partijen, zowel werkgevers als vakbonden, is hiermee een belangrijke stap gezet. Er komt nu meer duidelijkheid over de definitie 'Wat is Nederlands werk?' En dus ook: voor wie geldt de Nederlandse cao?

We zijn er nog niet. Met de werkgevers hebben we afgesproken dat we op 23 april nog nadere uitleg van de juristen gaan ontvangen over het onderzoek. Met die uitleg in de hand wil CNV Vakmensen betere afspraken in de cao opnemen zodat we Nederlands werk - Nederlands loon ook daadwerkelijk beter kunnen realiseren in de sector.  

 

Lonen en duur van een nieuw af te spreken cao

De werkgevers hebben aangegeven aan te sturen op een tweejarige cao. CNV Vakmensen heeft aangegeven dat dit bespreekbaar is als we per 1 januari 2012 en 1 januari 2013 2,5 procent loonsverhoging kunnen afspreken en in oktober 2012 en oktober 2013 een eenmalige uitkering van €300,= bruto. Werkgevers hebben nog steeds geen enkel voorstel gedaan over de lonen.

 

Raar einde  van het overleg

Werkgevers zijn van mening dat zij al veel hebben weg gegeven in het overleg van woensdag 11 april. En ook dat het aan onze kant stil gebleven is wat dat betreft. Terwijl wij nou juist van mening zijn dat CNV Vakmensen al belangrijke voorstellen als de logistieke paragraaf en een tegemoetkoming in de ziektekosten heeft laten vervallen. Werkgevers hebben daarentegen nog steeds geen loonbod gedaan.
Al met al waren de werkgevers van mening dat het overleg op 11 april verder geen zin had en dat we elkaar weer zien op 23 april als we met de twee juristen gaan overleggen over de kwestie gelijk werk, gelijk loon.
Werkgevers hebben wel een (voorlopige) nieuwe datum voorgesteld voor de volgende cao onderhandelingsronde. Als er een definitieve datum bekend is, dan ziet je dat zo snel mogelijk op de website. 

http://www.cnvvakmensen.nl/caos/beroepsgoederenvervoer/ 

 

Houd de website dus in de gaten!

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid