Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Standplaatswijziging Bakker Heerenveen-Zeewolde

Op 14 maart hebben CNV Vakmensen en FNV een gesprek gehad met Bakker Logistiek Groep over de standplaatswijziging. In een eerder gesprek met jullie Algemeen Directeur werden wij doorverwezen naar de mensen die over de standplaatswijziging gaan: Dirk-Jan de Ruiter en Yvette Bakker.

Achtergrond standplaatswijziging
Zoals ook bij jullie bekend en hier door Bakker herhaald zijn er keuzes gemaakt in het belang van de onderneming en winstgevendheid. Verlieslatende werkzaamheden, als medicijnen rijden en het diepvriespakket, zijn afgestoten. Daarbovenop is gekomen dat het boterrijden gaat verdwijnen vanwege een verloren tender. Verder werd ons verteld dat het überhaupt nooit de bedoeling kan zijn geweest om de standplaats in Heerenveen tot in den eeuwigheid aan te houden. Broersma zou niet voor niets een keer failliet zijn gegaan en Bakker daarentegen nog nooit. De overname door Bakker was natuurlijk niet zomaar. De spil was en is Zeewolde. In het noorden hebben ze niet veel (meer) en daar ligt ook de focus niet. Voor wat betreft de standplaatswijziging was er dus ook sprake van “achterstallig onderhoud” aan de bedrijfsvoering en is het daarmee een logische stap die men veel eerder had moeten zetten. Dat ter informatie.

Juridische/cao kanttekeningen wijziging standplaats
Zoals met jullie afgesproken hebben wij Bakker gewezen op het volgende:

 • Standplaats bepalen - je standplaats is de plek waar je het voertuig stalt of behoort te stallen. Het maakt niet uit wat je op papier hebt staan. Hoe de situatie in de praktijk is, is wat er toe doet. We hebben niet de indruk dat het hiermee geregeld is voor de groep die al standplaats Zeewolde in het contract hadden staan maar in de praktijk standplaats Heerenveen hadden. Trek dus onmiddellijk bij ons aan de bel als je geen vergoeding krijgt.
 • Standplaats is één adres, niet heel Zeewolde of een gebied in Zeewolde zoals het industrieterrein.
 • Iedere keer dat er gereisd moet worden vanaf het huisadres naar Zeewolde en andersom geldt de vergoeding van extra reistijd en kilometers zoals vastgelegd in de cao. Vanuit Bakker is aangegeven dat inderdaad ook zo te zien.
 • Overstaan op Zeewolde. Ons is verzekerd dat dit niet méér zal gebeuren dan in het verleden al het geval was. Wij hebben Bakker uitgelegd dat er sowieso niet verplicht kan worden tot overstaan, tenzij alle uren betaald worden. Ben je terug op standplaats en zit je dienst erop, dan ben je vrij om naar huis te gaan. Je krijgt dan namelijk ook geen onkostenvergoeding en uren meer betaald. De reistijd telt mee voor je arbeidstijd en dus voor het bepalen van je dagelijkse rust. Let op: deze uren tellen niet mee voor het bepalen van de wekelijkse overuren.
 • Individuele afspraken. We hebben gewezen op het bestaan van deze afspraken. Daar bleek niet veel over bekend. Het verzoek was of deze mensen zich konden melden en dan kan er naar de situatie gekeken worden. Overigens kregen wij niet de indruk dat je hier veel van hoeft te verwachten.
 • Overgegaan in het verleden van A-ware naar Bakker. Wij hebben gewezen op het feit dat hier wat ons betreft gewoon sprake is van overgang van onderneming en deze mensen een aparte positie hebben. Dit was verder niet bekend bij Bakker en daar zouden ze dan een advocaat naar moeten laten kijken. Hierover gewoon met ons en de betreffende medewerkers in gesprek gaan, met als doel om voor de hele groep tot een oplossing te komen, was niet bespreekbaar. Wij zullen de voormalig A-ware werknemers nog apart benaderen voor een vervolg.

Jullie verzoeken

 • Uitstel wijziging standplaats (bijvoorbeeld pas een overgang als de parkeerplaatsen op orde zijn, of bijvoorbeeld per 1 mei). Hier kon absoluut geen sprake van zijn. Hierbij verschool men zich achter de GOR, waarmee afspraken gemaakt zijn en die positief heeft geadviseerd.
 • Verlenging cao-vergoeding wijziging standplaats na afloop van het eerste jaar. Zouden ze graag doen als de financiële situatie er naar zou zijn. Maar helaas. Mocht de financiële situatie er naar zijn dan kunnen we tegen die tijd nog wel eens praten.
 • Bedrijfsreiskostenregeling. Zie eigenlijk hierboven. Heel graag zouden we wat extra’s doen, maar de financiën zijn er gewoon niet naar.
 • Verbeteren planning en samenwerking planning binnen- en buitenland. Dit heeft al de volledige aandacht. Er zijn de laatste tijd al enorme stappen gezet en er zullen nog veel meer stappen gezet worden. Daarnaast is aangegeven dat ze ook gaan investeren op meer en betere communicatie met de medewerkers. Er komen weer chauffeursoverleggen en er wordt ook druk naar mentorchauffeurs gezocht.

Samenvattend, het is precies zo gelopen als wij zaterdag 25 februari al voorspelden tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van de gezamenlijke bonden. Er is niet te praten over aanvullingen op de compensatie, uitstel van standplaatswijziging etc. We hebben wel prima de gelegenheid gehad om Bakker Logistiek Groep te wijzen op een aantal dingen en zo hopelijk te behoeden voor vervelende situaties en een foute uitvoering. We gaan zien wat daar in de praktijk van terecht komt. Verder is er wel wat meer uitleg gekomen en de toezegging dat het zeker niet de bedoeling is dat men overstaat op Zeewolde. Maar dat was het dan ook wel.

Hou goed in de gaten of het in jouw eigen geval goed gaat. Gaat het niet goed trek dan bij ons aan de bel. Doe je dat niet, dan weten we het niet en verandert er dus ook niets.

De groep voormalig A-ware chauffeurs zullen wij nog apart benaderen met betrekking tot hun situatie. De chauffeurs met individuele afspraken, meldt je bij de werkgever zodat ze hier in ieder geval vanaf weten. Hoor aan wat ze je te zeggen hebben en overleg daarna met ons over jouw mogelijkheden.

Op- en/of aanmerkingen, vragen en/of verzoeken, neem contact met ons op!

Linda Slagter
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 37
E:  l.slagter@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid