Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Stand van zaken tijd-voor-tijdregeling Sarens

Allereerst onze excuses dat u deze nieuwsbrief later ontvangt. In onze laatste nieuwsbrief heeft u gelezen dat de tijd-voor-tijdregeling is opgezegd door vakbonden. Dit hebben wij gedaan na overleg en met instemming van de ondernemingsraad en 'de achterban'.

Daarna heeft de ondernemingsraad aan alle werknemers een enquête verstuurd op basis van een brief van de directie. Wij hebben van de ondernemingsraad begrepen, dat de meerderheid heeft gestemd voor optie twee.

Dit houdt in dat er een afkoelingsperiode wordt ingelast van drie maanden en dat men  overleg wil voeren om tot een vernieuwde tijd-voor-tijdregeling te komen.
Het standpunt van de vakbonden is dat er op dit moment geen tijd-voor-tijdregeling meer bestaat en dat in de komende maanden er enkel overlegd kan worden over een volledig nieuwe tijd-voor-tijdregeling.

Vanuit ons laatste overleg op 18 april 2015 met de ondernemingsraad en ‘de achterban’ hadden wij begrepen, dat er totaal geen behoefte meer was aan een tijd-voor-tijdregeling. De houding was toen dat men enkel wilde overleggen om een oplossing te zoeken voor zeggenschap van werknemers over arbeidstijden enerzijds en de wens tot meer flexibiliteit vanuit de werkgever. Vakbonden zijn, namens u, bereid om in overleg op zoek te gaan naar dergelijke oplossingen. Wanneer blijkt dat een vernieuwde tijd-voor-tijdregeling hier het beste middel toe is dan is dat zo.

Op maandag 11 mei 2015 zou er een gesprek plaatsvinden tussen de ondernemingsraad, directie en vakbonden om de ontstane situatie te bespreken.
Een vraag die vanuit vakbonden openstaat is wie de werknemersbelangen gaat behartigen in dit overleg. Is dit de ondernemingsraad of zijn dit de vakbonden?
Of doen we het samen op basis van gedeelde uitgangspunten? Helaas is dit gesprek tot nader order uitgesteld in verband met de afwezigheid van de voorzitter van de ondernemingsraad.

Vanuit de ondernemingsraad hebben de vakbonden de terugkoppeling mogen ontvangen dat zij zelfstandig (met hulp van de ‘achterban’) tot een nieuwe tijd-voor-tijdregeling willen komen. De vakbonden zouden dan een toetsende rol krijgen. Als vakbonden zijn we hier niet blij mee. Een tijd-voor-tijdregeling voorstellen en uitvoeren is een verantwoordelijkheid van de werkgever. Op deze wijze maakt de ondernemingsraad zich verantwoordelijk voor een stuk beleidsuitvoering wat naar onze mening niet gewenst is. Wij begrijpen wel het gevoel en de behoefte van de ondernemingsraad en de ‘achterban’ om spijkers met koppen te slaan. De vraag is echter of dit de juiste weg is.

Wij hopen dat het geplande overleg van 11 mei 2015 spoedig gehouden kan worden. Indien de directie en ondernemingsraad willen dat er een toekomstbestendige oplossing komt, dan willen vakbonden daarover graag, mede namens u, onderhandelen met de directie. Als vakbonden zijn wij betrokken bij veel bedrijven met soortgelijke problematieken en kunnen dan ook, indien directie en ondernemingsraad daar ook open voor staan en met uw steun, tot een goed resultaat komen. 

U hoort van ons.

Tjeerd Orie                     
CNV Vakmensen
t.orie@cnvvakmensen.nl

Monique van Meerendonk         
Vakvereniging Het Zwarte Corps
meerendonk@hzc.nl

Frank Pavias
FNV Transport en Logistiek
f.pavias@bg.fnv.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid