Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

RIWO Transport Waalwijk failliet. Wat nu?

Via diverse kanalen bereikte CNV Vakmensen het nieuws dat RIWO uit Waalwijk failliet was. Hierop is er door CNV Vakmensen een brief online gezet en zijn er folders aan de leden gestuurd. Op dat moment was er nog geen contact geweest tussen CNV Vakmensen en de curator. Inmiddels is er al wel gesproken over de huidige situatie.

Failliet en nu?

Failliet, dat wil zeggen dat de werkgever geen middelen meer heeft om de zaak draaiend te houden en dat het bedrijf moet stoppen te bestaan in de huidige vorm. Dat kan op verzoek van derden maar kan ook op verzoek van de werkgever zelf. Als het faillissement uitgesproken wordt door de rechtbank, zal een curator aangewezen worden om de bedrijfsvoering op zich te nemen. De curator is vanaf dat moment tijdelijk “de baas”.

Curator is nu de baas

De curator zal over het algemeen de mensen schriftelijk maar vaak ook mondeling een toelichting geven op de stand van zaken en uitleg geven over wat er gaat gebeuren.
U zult ook een ontslagbrief gehad hebben van de curator, immers uw werkgever is failliet. Ook zal er uitleg gegeven zijn over eventuele vorderingen die u nog heeft op uw “ex” werkgever en hoe u kunt handelen om die gelden te vorderen. Denk hierbij aan een enorme hoeveelheid verlof uren uit voorgaande jaren, die door het UWV niet zal worden uitgekeerd.

De curator zal ook het UWV inlichten en die zullen bij dergelijke grote bedrijven vaak een afspraak maken om langs te komen op het bedrijf. In verschillende sessies zal het UWV dan met u door de benodigde papieren lopen en vertellen wat u allemaal wel en niet mag en moet. Zorgt u er in elk geval voor dat uw DiGiD code is aangevraagd en dat uw ID of paspoort niet verlopen is, dit zorgt voor vertraging in de afhandeling van uw WW-aanvraag.

Wel of geen doorstart? En wat betekent dat voor u?

De curator heeft aan CNV Vakmensen aangegeven, dat er gesprekken gevoerd worden met partijen die interesse hebben in de overname van het bedrijf of een deel van de bedrijfsvoering. Het is aan de curator om te zorgen dat dit op een juiste en nette wijze gebeurd. Op een manier waarbij op een eerlijke wijze zoveel mogelijk mensen kunnen blijven werken.
CNV Vakmensen wil dat hierbij het afspiegelingsbeginsel toegepast wordt. Op die manier is het voor de overnemende partij niet mogelijk om aan “cherry picking” te doen en zijn de kansen het eerlijkst.
Voor u betekent dit voorlopig helaas nog onduidelijkheid, immers we weten nog niet wanneer er bekend gemaakt wordt of er doorgestart komt, welk bedrijf het gaat overnemen en wanneer. Zodra hier duidelijkheid over is, zal de curator hierover met u in gesprek gaan.

CNV Vakmensen en STL

CNV Vakmensen hecht er heel veel waarde aan om mensen in de sector aan het werk te houden zodat zo min mogelijk mensen de WW in zouden hoeven. Hiervoor is door sociale partijen en het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid een sectorplan gemaakt. In het sectorplan geeft men aan dat er op korte termijn veel chauffeurs nodig zijn in de sector en er zou dus voor u werk moeten zijn binnen de sector. Om in elk geval te zorgen dat mensen die wel voor een WW in aanmerking komen, opgevangen worden en binnen de sector kunnen blijven werken is het mogelijk om via STL een contract voor maximaal 1 jaar te krijgen. U heeft dan een contract binnen de sector en bouwt ook pensioen op in dat jaar. U heeft binnen dat jaar de tijd weer een baan te vinden, waar door u niet in de WW hoeft te komen. Het voordeel is dat u hierdoor niet in de problemen hoeft te komen met uw voorwaardelijk vroegpensioenrecht, omdat u dan niet langer dan een half jaar uit de sector mag zijn. 

U heeft recht op voorwaardelijk ouderdomspensioen als u voldoet aan alle voorwaarden hieronder:
  • u werkte op 31 maart 2001 én op 1 april 2001 bij een werkgever die was aangesloten bij de VUT Goederenvervoer;
  • u bouwde van 1 januari 2002 tot 1 januari 2006 onafgebroken prepensioen op bij de Stichting Prepensioenfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen;
  • in de tien jaar vóór uw pensioen werkte u onafgebroken voor een werkgever die was aangesloten bij de VUT Goederenvervoer of bij Pensioenfonds Vervoer;
  • u heeft vanaf 1 januari 2006 tot het moment dat u met pensioen gaat een dienstverband bij een werkgever die is aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer. Een onderbreking van maximaal een half jaar is geen probleem, als u op het moment dat u met pensioen gaat weer in dienst bent bij een werkgever die is aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer. 
Voor vragen over uw persoonlijke pensioensituatie kunt u een afspraak maken bij het Pensioenfonds vervoer. 

CNV Vakmensen is er voor u

In situaties zoals deze, kunt u te allen tijde contact opnemen met uw vakbond voor vragen en ondersteuning.  Individueel maar zeker ook collectief. CNV Vakmensen zal op 4 januari aanwezig zijn om vragen die er bij u zijn zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. Op MijnCNV staat uw persoonlijke informatie, kunt u die controleren en zo nodig aanvullen met uw email adres, dan ontvangt u sneller nieuws en informatie. Heeft u in de tussentijd informatie of vragen, dan kunt u die stellen aan ondergetekende. 

Birgitte Staal
Bestuurder CNV Vakmensen sector Vervoer
b.staal@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid