Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Reorganisatie Penske Logistics: rol van vakbonden

Zoals jullie weten is er werk weg gevallen voor de vestiging Rozenburg/Schiphol. Hierover is jullie eerder ook een brief gestuurd vanuit jouw bond. Door het wegvallen van dit werk heeft Penske aangegeven om economische redenen te moeten gaan reorganiseren. Hoe nu verder?

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft een verzoek gekregen om een advies te geven en de OR-leden hebben daar een redelijke termijn voor gekregen om dit goed te beoordelen. En dat hebben ze hard nodig. Half november zullen ze hun advies aan de werkgever laten weten.

Wat doen de bonden dan nu al bij Penske?
Conform de Cao Beroepsgoederenvervoer dient de werkgever de vakbonden op de hoogte te stellen van het voorgenomen besluit. Op 14 oktober heeft er daarom een tweede gesprek plaats gevonden bij de werkgever met de vakbonden. De OR heeft hier als toehoorder bij gezeten.
Het proces bij een reorganisatie moet zorgvuldig plaats vinden. De bonden snappen dat door het tijdbestek van de opzegging en daarmee het vervallen van het werk enige spoed geboden is. Daarom is er besloten om alvast te overleggen en mogelijkheden voor een sociaal plan te bespreken. Om pas na alle formaliteiten aan tafel te gaan en dit nog helemaal te moeten optuigen zou in tijd enorm vertragen. Immers, een sociaal plan afsluiten is feitelijk pas aan de orde als een ondernemingsraad ingestemd heeft met het verzoek van de werkgever. Het is een belangrijke en zorgvuldige taak voor de OR. 
Afhankelijk van de uitkomst van de adviesaanvraag van de OR zullen vakbonden CNV vakmensen en FNV onderhandelen over de inhoud van het sociaal plan. Op 14 oktober is een eerste versie van het sociaal plan besproken. De werkgever gaat uit van een wettelijk niveau aan rechten voor het personeel. De vakbonden hebben verzocht om een beter plan te schrijven terwijl de OR zich buigt over de adviesaanvraag. 
 
Verder praten? 
De vakbonden gaan pas daadwerkelijk verder praten als er een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd en pas nadat er een reactie van de OR aan de werkgever gegeven is waaruit blijkt dat een sociaal plan nodig is. Het zijn twee op zichzelf staande trajecten.
Dan zullen we met jullie werkgever een nieuwe afspraak maken en met elkaar gaan werken aan een echt sociaal plan.
Tegen de tijd dat dit vorm gekregen heeft zullen we de leden tijdens een bijeenkomst informeren over het plan en kunnen de leden stemmen. Echter: zover is het nog niet. Zolang je geen vaststellingsovereenkomst ondertekent en een vast contract hebt, ben je gewoon in dienst en zal het salaris moeten worden voldaan. 

Bij vragen over een aanbod vanuit werkgever kun je je wenden tot mij. Is je collega nog geen lid? Schrijf deze dan zo spoedig mogelijk in via https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden 

Mede namens Birgitte Staal, bestuurder FNV Transport en Logistiek,
Fadua Toufik,
bestuurder CNV Vakmensen
E f.toufik@cnvvakmensen.nl 
M 06 1020 8590

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid