Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Reorganisatie Koopman: geen betrokkenheid CNV Vakmensen

Koopman Logistics Group reorganiseert: een structuurwijziging met ontslag van 15 medewerkers. De ondernemingsraad heeft geadviseerd en sociaal statuut is vastgesteld. Wij zijn laat en summier geïnformeerd over de plannen en het besluit. Van betrokkenheid is echter geen sprake. Wij hebben bij Koopman gevraagd om nadere informatie en overleg.

Terugblik
Per brief zijn wij op 14 september geïnformeerd over de plannen tot herstructurering. Met als gevolg het ontslag van 15 collega’s. Donderdag 17 september hebben leden ons gebeld met vragen en hun zorgen. Een dag later zijn de plannen gedeeld met de medewerkers in een ochtendbijeenkomst. Op 23 september heb ik op eigen initiatief voor het eerst contact met de directie. Een Sociaal Statuut wordt toegezonden, de adviesaanvraag voor de ondernemingsraad (OR) wordt niet gedeeld. Een dag later laat ik de directie schriftelijk weten dat meer informatie en overleg is gewenst. Daarbij ook een oordeel over het Sociaal Statuut.

Betrokkenheid
In de cao staat dat als er vijf mensen bij een reorganisatie of verminderd werk worden ontslagen de vakbonden moeten worden betrokken. Van betrokkenheid kan alleen sprake zijn wanneer je de juiste informatie tijdig krijgt en uitgenodigd wordt voor overleg. En dat het oordeel, het advies van de vakbond(en) nog van invloed is op de besluitvorming. Daarvan is bij Koopman geen sprake. Koopman lijkt te hebben willen volstaan met overleg met de OR en informatie achteraf naar de vakbonden.

Nut en noodzaak
De bevoegdheid om te besluiten ligt uiteraard bij de directie. De bevoegdheid om te adviseren ligt bij de OR. De ervaring en de expertise voor het afsluiten van een Sociaal Plan ligt bij de vakbonden. En daarvan is geen gebruik gemaakt. De OR oordeelt over (bedrijfseconomisch) nut en noodzaak van de herstructurering, de bedrijfsorganisatorische en personele gevolgen. Hij laat doorgaans het overleg over een sociale regeling, waarmee de personele gevolgen kunnen worden verzacht, over aan de vakbonden. Kennelijk was de OR een andere mening toegedaan.

Sociaal Statuut
Het is op zich mooi dat er een sociaal vangnet ligt voor de collega’s die gedwongen de poort moeten verlaten. Met wie de directie het Sociaal Statuut is overeengekomen is mij niet duidelijk. Mogelijk met de OR, maar niet met CNV Vakmensen. Veel onderwerpen worden geregeld in het statuut, maar het niveau onvoldoende. Niet altijd even logisch, soms zelfs strijdig.

Oproep en advies
Ik roep de directie en OR op alsnog met de vakbonden in overleg te gaan. Niet zelden wordt ook een OR in de hoek gezet waar hij niet wil zijn. De leden die rechtstreeks worden getroffen door deze herstructurering adviseer ik contact op te nemen met CNV Info (030) 75 11 007.

Vragen en opmerkingen kunnen jullie kwijt via mijn e-mailadres aem.peper@cnvvakmensen.nl of met een sms of whatsapp naar mijn mobiele nummer (06) 23 43 20 81.

Emiel Peper
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 43 20 81
E: aem.peper@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid