Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Principe akkoord Sociaal Plan Nagel Nederland

Op donderdag 11 februari zijn wij met de directie van Nagel Nederland in Raalte een Sociaal Plan overeengekomen. Het Sociaal Plan bevat afspraken voor de 39 vaste medewerkers, die door de reorganisatie gedwongen de Nagelpoort moeten verlaten.

Wij hebben het hele pakket aan afspraken beoordeeld als principe akkoord en zullen dit met een positief advies aan onze leden bij Nagel voorleggen.

Op 11 januari zijn de OR en wij formeel voor het eerst geïnformeerd over de voorgenomen reorganisatie bij Nagel Nederland. De reorganisatie betekent een verlies van 51 arbeidsplaatsen, waaronder 39 vaste arbeidsplaatsen. De periode daarna is door de OR gebruikt voor een afgewogen advies. Wij hebben deze periode gebruikt om met de directie afspraken te maken die de sociale en financiële gevolgen voor de betrokken medewerkers moet beperken.

Sociaal Plan

Een maand na de eerste bekendmaking hebben wij overeenstemming weten te bereiken over een Sociaal Plan. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende afspraken:

- Een van-werk-naar-werk aanbod voor alle 39 vaste medewerkers via het Sector Instituut Transport & Logistiek of via een nader te bepalen outplacementbureau;

- De medewerkers die gebruik maken van het van-werk-naar-werk aanbod ontvangen een transitievergoeding met opslagfactor 1.55;

- De medewerkers die geen gebruik maken van het van-werk-naar-werk aanbod ontvangen een transitievergoeding met opslagfactor 1.20;

- Alle medewerkers komen in aanmerking voor een tekenbonus van € 2.500 bruto;

- Een vergoeding voor financieel en juridisch advies van maximaal € 750;

- Beëindiging van het dienstverband per 1 maart 2016 voor medewerkers die gebruik maken van het STL-aanbod of op eigen kracht op zoek gaan naar een andere baan. De resterende opzegtermijn wordt 50 procent van het bruto functiesalaris uitbetaald.

Leden beslissen

Het moederbedrijf in Duitsland heeft onder druk een aanzienlijk ruimer budget toegekend ter financiering van de reorganisatie van Nagel Nederland. En daarmee voor het Sociaal Plan, zoals hiervoor op hoofdlijnen beschreven. Nu er groen licht is van het moederbedrijf zullen de vakbondsleden hun instemming moeten verlenen.

Op dit wordt de laatste hand gelegd aan de tekst van het Sociaal Plan. Na vaststelling van de definitieve tekst ontvangen de leden deze tekst met een uitnodiging voor een ledenvergadering. In deze vergadering leggen wij de leden de tekst ter boordeling en ter instemming voor. Wij adviseren de leden in te stemmen met het Sociaal Plan.

De uitnodiging met de definitieve tekst van het Sociaal Plan kunnen de leden op (zeer) korte termijn tegemoet zien. Wordt dus vervolgd.

Emiel Peper
Bestuurder
M: 06  - 23 43 2081
E: aem.peper@cnvvakmensen.nl

16-0567/EP/ag


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid