Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Positieve ontwikkelingen in sector transport en logistiek

Minister Schultz van Haegen heeft besloten dat de eis van dienstbetrekking en de ondergrens voor de vergunningenplicht bij 500 kg laadvermogen in stand blijft. TLN is inmiddels, net als CNV Vakmensen, ook van mening dat de cabotageregels van 3 ritten in 7 dagen in stand moeten blijven. Tot slot wil TLN net als CNV Vakmensen dat er nu ook daadwerkelijk meer gedaan gaat worden aan handhaving.

Minister Schultz van Haegen heeft op 20 november een brief gestuurd aan de tweede kamer. In deze brief geeft de minister aan dat de eis van dienstbetrekking in stand blijft. Daarnaast blijft ook de ondergrens voor de vergunningenplicht bij 500 kg laadvermogen in stand. CNV Vakmensen is blij dat mede de inbreng van de vakbond in de klankbordgroep hier uiteindelijk toe heeft geleid.

De eis van dienstbetrekking

Een vervoerder mag ook in de toekomst geen vervoer verrichten met gebruikmaking van bestuurders (van vrachtauto's) die niet bij hem in dienst zijn. De minister heeft hiertoe besloten, omdat er een grote kans bestaat dat zzp'ers zonder eigen vrachtauto anders onder cao loon betaald zouden gaan worden. Als de eis van dienstbetrekking was verdwenen, was de kans zeer groot geweest dat de arbeidsvoorwaarden van de werknemers nog veel meer onder druk waren komen te staan. Hierdoor hadden wellicht veel werknemers hun baan verloren.

Ondergrens van laadvermogen blijft gehandhaafd

De ondergrens voor de vergunningenplicht bij 500 kg laadvermogen blijft in stand. De WWG en daarmee de controle op betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en kredietwaardigheid van bedrijven met auto's vanaf 500 kg laadvermogen blijft bestaan. 

Cabotageregels

TLN is ook van mening dat cabotageregels moeten blijven bestaan en moeten worden gehandhaafd. Deze week kwam TLN naar buiten met een persbericht waaruit blijkt dat ook TLN vindt dat cabotageregels moeten blijven. CNV Vakmensen vindt het noodzakelijk dat in het buitenland gevestigde bedrijven niet onbeperkt in Nederland mogen rijden want dat zou voor veel Nederlandse werknemers ontslag betekenen. CNV Vakmensen is uitermate blij met dit signaal van TLN. CNV Vakmensen heeft cao partijen nu opgeroepen om gezamenlijk op te trekken richting Den Haag en Brussel om politieke partijen te overtuigen dat de transportsector niet toe is aan verdere liberalisering. 

Handhaving van cabotageregels

TLN geeft in een persbericht van afgelopen week aan, dat zij evenals CNV vakmensen vindt dat de regels nu ook moeten worden gehandhaafd. Zonder handhaving hebben regels geen zin! CNV Vakmensen wil dan ook met cao partijen gezamenlijk optrekken om de politiek ervan te overtuigen dat inspecties deze regels ook moeten kunnen handhaven. Wij verwachten dat de overheid mee werkt aan de totstandkoming van een eerlijk speelveld. Daarvoor is geld nodig. Inspecties moeten dan ook in de gelegenheid worden gesteld om hun handhaving handen voeten te geven.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid