Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Ook in 2017 recht op 18 ATV dagen volgens KNV cao

Bij een aantal bedrijven krijgen werknemers geen extra ATV dagen volgens de cao Goederenvervoer Nederland (cao KNV). Volgens juristen van CNV Vakmensen is dit niet juist. Ook in 2017 kunnen werknemers gewoon recht doen gelden op deze dagen. je hoeft er alleen maar om te vragen!

Waar gaat het ook alweer over?
In het beroepsgoederenvervoer kennen we twee bedrijfstak cao's. Dit zijn de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen en de cao Goederenvervoer Nederland. De cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen noemen we ook wel de cao TLN, omdat deze cao met werkgeversorganisatie TLN wordt afgesproken. De cao Goederenvervoer Nederland noemen we de cao KNV, omdat deze in het verleden door de werkgeversorganisatie KNV werd afgesloten. Inmiddels is de werkgeversorganisatie KNV opgegaan in TLN en daardoor is er geen sprake meer van verschillende werkgeversorganisaties. Beide cao's worden tegenwoordig met TLN afgesproken.
In de cao KNV is in artikel 36 C geregeld dat de werknemer die 30 jaar of langer in de bedrijfstak werkt recht heeft op 18 extra ATV dagen.

Gelden die 18 ATV dagen alleen voor chauffeurs en aan welke voorwaarden moet je voldoen?
Nee, deze dagen gelden voor iedere werknemer die valt onder de cao KNV. Het maakt niet uit wat voor werk je doet. De enige voorwaarde is dat je minstens 30 jaar in de bedrijfstak moet hebben gewerkt. Dat zal je zelf aan moeten kunnen tonen.
Ook als je nog geen 30 jaar in de bedrijfstak hebt gewerkt kun je in aanmerking komen voor deze extra 18 ATV dagen. In de cao zijn geen duidelijke criteria opgenomen waar je dan aan moet voldoen. De cao heeft het over chauffeurswerkzaamheden danwel stressgevoelige arbeid.

Krijg je die dagen automatisch toegekend?
Bijna niets in dit leven gaat vanzelf, het toekennen van deze dagen dus ook niet. Als je aan de voorwaarden voldoet, hoef je alleen bij je werkgever aan te geven dat je gebruik wil maken van die 18 extra ATV dagen. Dan worden de dagen toegekend. Dit komt omdat jouw werkgever niet altijd weet of jij al 30 in de bedrijfstak werkt, of dat je chauffeurswerkzaamheden of stressgevoelige arbeid hebt verricht.
Aan de hand van oude arbeidscontracten blijkt vaak hoelang je in de bedrijfstak hebt gewerkt.

Krijg je meteen recht op alle 18 ATV dagen?
In principe wel. De cao zegt dat de 18 ATV dagen op kalenderjaarbasis worden toegekend. Dus als je een heel jaar in dienst bent bij de werkgever heb je recht op de 18 extra ATV dagen. Voor het gemak kun je er vanuit gaan dat het gaat om 18 dagen : 12 maanden = 1,5 dag per maand. Het recht gaat in op het moment dat je aan de voorwaarden voldoet.

Mijn werkgever wil mij de 18 extra ATV dagen niet toekennen. Wat moet ik doen?
Als jouw werkgever je deze dagen niet wil toekennen moet je werkgever vertellen waarom hij dat niet wil. Vervolgens kan jouw werkgever dit aan cao partijen voorleggen. Natuurlijk kun je dit ook zelf doen, of laten doen door een jurist van de bond.
Van cao partijen krijgen jij en je werkgever bericht wat cao partijen hiervan vinden.

Als er een nieuwe cao wordt afgesloten ben ik deze dagen dan kwijt?
Op dit moment zijn wij nog in onderhandeling met TLN over een nieuwe cao. Zolang er geen nieuwe cao is afgesproken blijf je recht hebben op de 18 extra ATV dagen. Als er een nieuwe cao wordt afgesloten ligt het er aan of dit een standaard cao is (zoals nu het geval is) of dat het een minimum cao wordt.
Bij een standaard ben je deze extra 18 ATV dagen kwijt als daar geen afspraken over gemaakt worden. Bij een minimum cao blijf je gewoon recht houden op deze dagen.

Kom op voor je recht.
Bedrijven die nu al aan hun werknemers hebben laten weten dat werknemers in 2017 geen recht hebben op de 18 extra ATV dagen hebben dus onjuiste informatie gegeven. Voldoe jij aan de voorwaarden? Maak dan gebruik van je recht op deze dagen. Deel deze nieuwsbrief vooral met collega's zodat iedereen die hier mee te maken heeft weet hoe het zit.

Hulp nodig?
CNV leden hebben recht op juridische hulp bij het krijgen van deze dagen. Maak eerst bij je werkgever bekend dat je van deze extra 18 ATV dagen gebruik wil maken. Wijst je werkgever dat af, neem dan contact op met CNV info telefoon 030 - 75 11 007.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid