Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Mutsters Transport, stand van zaken

25 juli 2015 heeft CNV Vakmensen een informatiebijeenkomst gehouden voor de chauffeurs van Mutsters.

Onderwerp van de bijeenkomst was de zaak die wij uiteindelijk hebben aangespannen tegen het bedrijf, inzake het niet naleven van de cao Beroepsgoederenvervoer middels het toepassen van de ‘solidariteitskorting’ door het bedrijf.

Tijdens de bijeenkomst bleek, dat diverse chauffeurs en hun gezinnen ernstige hinder ondervinden van de aangespannen zaak. Zo zijn diverse chauffeurs op verschillende momenten doelwit geweest van ontevreden collega’s van binnen en buiten het bedrijf die hun ongenoegen via kwetsende en bedreigende opmerkingen uiten.

CNV Vakmensen betreurt deze ontwikkeling en keurt deze uitingen ten strengste af. Onder geen enkel beding accepteren wij dat chauffeurs die opkomen voor hun recht, zoals vastgelegd in de cao Beroepsgoederenvervoer, op deze manier worden bejegend. Dat sommige chauffeurs een andere mening zijn toegedaan begrijpen wij, maar geeft hen nimmer het recht collega-chauffeurs op deze wijze het werkplezier te ondernemen, laat staan te ontmoedigen. Eerder zou je verwachten dat deze Mutsters-chauffeurs steun en respect krijgen van hun collega’s in den lande. Zij komen immers op voor hun rechten zoals deze voor alle chauffeurs zijn bedongen in de cao of gaan in elk geval de dialoog aan.

De cao-afspraken gelden voor iedereen werkzaam in de sector: voor elke chauffeur én voor elk bedrijf en deze afspraken zijn er niet voor niets. Zo voorkomen we dat chauffeurs overal in Nederland worden onderbetaald of zelfs uitgebuit en dat is in het belang van elke chauffeur bij elk bedrijf en daarmee voor de gehele sector. Dit is dan ook de reden dat CNV Vakmensen belang hecht aan de naleving van de cao en optreedt wanneer het niet lukt om in overleg tot overeenstemming te komen.

We benadrukken nog maar eens: het zijn niet de chauffeurs van Mutsters geweest die de salariskorting hebben bedacht en zij hebben er zeker niet allemaal met een glimlach mee ingestemd. Sterker nog, meerdere chauffeurs hebben zich om hun moverende redenen (al dan niet terecht) gedwongen gevoeld in te stemmen. Wij zijn het niet met de directie van Mutsters eens kunnen worden en hebben de kwestie daarom ter beoordeling aan de rechter voorgelegd. Wij wachten de uitkomst af en vragen van jullie hetzelfde.

Wij roepen alle chauffeurs in Nederland dan ook op onmiddellijk te stoppen met het schofferen van de Mutsters-chauffeurs en in plaats daarvan ook werk te maken van je recht én dat van de sector Beroepsgoederenvervoer.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid