Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Loon tijdens vakantie en Reparatie WW bij DHL

Op donderdag 29 maart vond het gesprek tussen FNV, CNV en DHL plaats over de vraag hoeveel loon er nu over de vakantiedagen betaald moet worden. Op 4 april spraken we over de reparatie van de WW via aansluiting bij de stichting PAWW

De aanleiding van het gesprek over ORT is een uitspraak van het Europese Hof en een heel aantal uitspraken van Nederlandse rechters. Het gaat om de werknemers die vallen onder de cao DHL Logistics, DHL Express, DHL Parcel en DHL Parcel e-Commerce.

Waar gaat het om?
Eerst even uitleggen hoe het zit. Als je een vakantiedag opneemt, krijg je die doorbetaald. Je krijgt hiervoor van je werkgever het basissalaris. Maar volgens een Europese gerechtelijke uitspraak uit 2011 is dat te weinig. De beloning voor een vakantiedag moet namelijk gelijk zijn aan de beloning voor een werkdag. Daar horen volgens ons óók de toeslagen en het gemiddelde van je overuren bij. Dat gebeurt nog steeds niet, ondanks die uitspraak. Je krijgt dus al jaren te weinig geld over je vakantiedagen.

Welke bedragen tellen mee?
In de 4 cao’s bij DHL worden verschillende termen gebruikt. Volgens ons gaat het om de

  • Toeslag Onregelmatig Werken (TOW) ook wel Onregelmatigheidstoeslag (ORT) genoemd;
  • Stand-by vergoeding of consignatievergoeding;
  • Het gemiddelde van je overuren en de overurentoeslag.

Bij de berekening van de waarde van een vakantiedag moeten deze bedragen meetellen. Het moet wel om structureel werk gaan, dus niet als je bijvoorbeeld een enkele keer op zaterdag of op onregelmatige tijden hebt gewerkt. Onkostenvergoedingen vallen buiten de berekening.

Wat willen wij?
Wij willen dat het juiste loon betaald wordt, zoals door diverse rechters al is bepaald. Daarnaast willen we een regeling treffen waarin het tekort aan loon van de afgelopen jaren alsnog wordt betaald. Om te voorkomen dat iedere werknemer zelf een procedure moet gaan voeren, willen FNV en CNV een regeling met DHL afspreken die aan iedere werknemer aangeboden wordt.

En nu?
Op 29 maart hebben we met DHL afgesproken dat we hier verder over in gesprek gaan. Er is een nieuwe afspraak gemaakt op 8 mei aanstaande. Zodra er meer te melden valt krijg je weer een nieuwsbrief.

Het gesprek inzake loon tijdens vakantie wordt met de verschillende DHL onderdelen gevoerd door CNV Vakmensen bestuurder Tjitze van Rijssel.

Reparatie derde WW-jaar
Op 1 januari 2016 is de opbouw en duur van de WW beperkt. In een aantal stappen wordt de maximale duur van de WW verkort van 38 maanden naar 24 maanden en je bouwt die kortere duur bovendien langzamer op. Via deze link tref je daarover de nodige informatie aan. Ook tref je daar informatie aan over de manier waarop we de gevolgen van deze wetswijziging willen gaan repareren.

Eind 2017 is onder de leden werkzaam bij DHL Logistics gepeild of zij wensen dat werknemers in dienst bij DHL Logistics aansluiten bij deze regeling. Van de leden die hun stem hebben uitgebracht heeft de meerderheid aangegeven dit graag te willen. In kwartaal 1 van dit jaar hebben wij jullie directies dan ook verzocht dit te faciliteren. Zij hebben aangegeven even de tijd nodig te hebben om zich te verdiepen in deze regelen en wenste nog met de ondernemingsraden in overleg te gaan over de werkingssfeer voor deze aansluiting. Er is namelijk de keuze om dit enkel te doen voor de cao populatie of voor alle werknemers dus ook voor werknemers waar de cao niet voor van toepassing is.

Op 4 april jongstleden gaf jullie directie aan dit dossier even te willen parkeren in afwachting van het dossier ORT. CNV Vakmensen vindt dit nogal flauw aangezien het een regeling is die werknemers zelf bekostigen en uitstel potentieel nadelig kan zijn voor werknemers die ooit met een werkloosheidssituatie te maken krijgen. Daarnaast zien de directies op tegen de administratieve inspanningen om deze aansluiting geregeld te krijgen. Ook hier verschillen we van mening aangezien dit in onze ogen niet heel spannend hoeven te zijn. Wel heeft men aangeven dat ze de mogelijkheden willen onderzoeken of een soortgelijk product ondergebracht kan worden bij jullie huisverzekeraar. Wij zijn benieuwd. Bij DHL Express is het inmiddels aangegeven dat men de aansluiting bij de landelijke stichting gaat regelen, hopelijk volgen de directie van DHL Logistics snel.

De kosten van deze reparatie bedragen 0,2% van het salaris en dat loopt langzaam op naar maximaal 0,6% van het salaris.

Vragen op- en/of aanmerkingen? Ik verneem ze graag!

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
+31620489475

Als lid van CNV Vakmensen weet je dat het CNV werk maakt van uw werk! Laat collega's dit ook weten door deze communicatie door te sturen. Beter nog; laat ze ook aansluiten door lid te worden.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid