Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Loon tijdens vakantie bij Fleurametz

Samen met een jurist van CNV Vakmensen ben ik recent in gesprek geweest met de HRM-directeur van Fleurametz, waarbij wij vooral gesproken hebben over toeslagen en doorbetaling van het loon tijdens vakantie.

Cao Groothandel in bloemen en planten:
Tijdens de looptijd van de cao (tot 1 juli 2019) zullen de werkgevers en de vakbonden die bij deze cao zijn betrokken extra aandacht geven aan onderwerpen die te maken hebben met de naleving van deze cao. Het betreft een zgn. minimum cao en dat betekent dat werkgevers van de cao-regels mogen afwijken, zolang het in het voordeel is van de werknemer. Daar zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden maar niet alles hoeft dus naar de letter van de tekst worden nagekomen.

We hebben al geconstateerd dat sommige werkgevers wel erg creatief zijn in de naleving van arbeidsvoorwaarden en daarom willen we goed kunnen zien wat er in de bedrijven plaatsvindt.

Fleurametz:
Ook bij Fleurametz wijkt men van de cao af, in ieder geval voor zover het arbeidsvoorwaarden van de (vaak internationaal werkende) chauffeurs betreft. Het totale plaatje voor de chauffeurs is hier beter dan de cao voorschrijft en er is door de cao-commissie dispensatie verleend. We zijn geïnformeerd over de wijze waarop het loon van een chauffeur tot stand komt, hoe zijn rooster eruit ziet e.d. maar hebben ook gezien dat de Ondernemingsraad daar bij betrokken was. Zo hoort het ook.

Doorbetaling van het loon tijdens vakantie:
Uit een uitspraak van het Europese Hof volgt dat het loon tijdens vakantie het gebruikelijke/structurele loon moet zijn. Dat betreft dus een doorbetalingsverplichting van het loon wat men (gemiddeld) per maand ontvangt, inclusief toeslagen e.d. Dat is vaak meer dan de mensen nu tijdens hun vakantie ontvangen aangezien werkgevers meestal uitgaan van doorbetaling van het cao-loon zonder toeslagen. Net als vrijwel alle (transport) bedrijven in Nederland worstelt ook Fleurametz met die uitspraak. In hoeverre is dat voor dit bedrijf van toepassing(?), is er sprake van terugwerkende kracht(?), wat moet worden verstaan onder structureel loon? enz.enz.

CNV Vakmensen stelt zich op het standpunt dat ieder bedrijf zich aan de wet dient te houden; dus ook Fleurametz. Tegelijkertijd weten we dat het ingewikkelder ligt dan je misschien zou denken. Met de werkgevers in de transportsector wordt ondertussen door de vakbonden een flinke discussie gevoerd en daar zijn we er nog niet uit.

Afspraak met Fleurametz:
Fleurametz wil zich niet onttrekken aan de uitspraak van het Europese Hof maar vraagt wel enige tijd om zich in die uitspraak te verdiepen en wil (juridisch) onderzoeken of het ook voor het bedrijf van toepassing is. En zo ja, wat zijn dan de gevolgen voor het bedrijf? We hebben afgesproken daar contact over te onderhouden. Pas als Fleurametz een standpunt over de naleving van deze regel heeft ingenomen kunnen we zien of CNV Vakmensen daarmee kan instemmen. Kort na de zomerperiode zou daar –naar verwachting- meer duidelijkheid over moeten zijn. We houden je op de hoogte.

Informatie: 
Ben je geïnteresseerd in de ontwikkelingen m.b.t. dit onderwerp, wil je daarover geinformeerd blijven en zonodig op juridische ondersteuning kunnen rekenen? Word dan lid van CNV Vakmensen. De bond heeft je nog veel meer te bieden en voor de contributie betaal je het eerste halfjaar slechts 50%. Meld je aan of, als je al lid bent, meld een collega aan!

Als je meer informatie over CNV Vakmensen wenst en wat wij zoal in deze sector voor je kunnen betekenen kan je een mail sturen aan Arie Kasper, onderhandelaar/bestuurder voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid