Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Kom naar de bijeenkomsten werknemers DHL Express

Bij deze bijeenkomsten zijn leden én niet-leden welkom. De onderhandelingen voor een nieuwe cao bij DHL Express zijn nog maar net begonnen. We zijn nog helemaal niet uitgepraat met DHL en de sfeer in de onderhandelingen is goed en constructief.

Toch roepen we jullie op naar één van de bijeenkomsten te komen die FNV en CNV in september organiseren. Om goed verder te kunnen onderhandelen namens jullie, moeten we als vakbonden nú met jullie overleggen.

Voor wie
ALLE DHL Express-werknemers. Vakbondsleden én niet-leden. Vakbondsleden krijgen twee exemplaren van deze nieuwsbrief. Geef er een aan een collega die geen lid is en neem hem/haar mee naar een bijeenkomst!

Waarom
FNV en CNV onderhandelen namens jullie over een nieuwe cao bij DHL Express. In de eerste twee gesprekken hebben we onze voorstellen aan DHL gedaan en die toegelicht. Er zitten enkele stevige voorstellen bij, allemaal met jullie afgestemd.
DHL Express heeft ook haar voorstellen toegelicht. Jullie werkgever wil met ons overleggen over onderwerpen die afwijken van wat jullie ons als werknemers eerder meegaven als boodschap. In de grote enquête van dit voorjaar gaven jullie bijvoorbeeld aan toeslagen te willen behouden. In het voorstel van DHL worden die zaken juist afgebouwd.

Wat biedt DHL Express?

 • Een loonbod voor rijdend personeel van +2 procent (1-7-2016), +4% (1-1-20170) en +2 procent (1-7-2017).
 • Een loonbod voor niet-rijdend personeel van in totaal +2 procent (1-7-2016) en +2 procent (1-7-2017).

Wat wil DHL versoberen?

 • Afbouw van toeslagen.
 • Inkrimpen van Cao à la carte.
 • Afschaffen van de daggeldvergoeding.
 • Afschaffen van variabele beloning (incentive) voor niet-management.
 • Overgang naar een “jaarurenmodel”, zodat overuren en bijbehorende toeslagen niet meer per week worden berekend maar per jaar.
 • Voor niet-rijdend personeel een ander loonbod dan voor rijdend personeel.

DHL geeft aan dat dit neerkomt op een reële inkomensstijging:
- voor supervisors: 1 procent in 2016 en 1 procent in 2017;
- voor support officers en pudco’s: -1,9 procent in 2016 en -1,9 procent in 2017;
- voor koeriers 1,3 procent in 2016 en 1,4 procent in 2017.

En onze voorstellen?
DHL heeft aangegeven dat over alle onderwerpen kan worden onderhandeld, als er de ruimte is ook over bovenstaande zaken te praten. Als vakbonden staan we dus op een tweesprong en die nemen we natuurlijk in overleg met jullie.

Tijd dus voor een goed gesprek met elkaar

 • Waar zit het verschil tussen wat wij willen en wat DHL wil?
 • Wat vinden jullie van de voorstellen van DHL?
 • Onder welke voorwaarden kunnen we in gesprek over het voorstel van DHL?
 • Aan welke van onze eigen eisen willen we absoluut vasthouden? Hoever gaan we daarin en welke scenario’s moeten we dan bespreken met elkaar?
 • Als je zou moeten kiezen tussen een hoger pensioengevend vast loon of toeslagen, welke keuze zou je dan maken?
 • Hoe belangrijk is voorspelbaarheid in werktijden en (hoe) is dat te bereiken?

Kom dus naar een van de bijeenkomsten:
Datum
: 1 oktober van 10:00 tot 12:00 uur
Locatie: Mercure hotel Amsterdam Airport, Oude Haagseweg 20, 1066 BW AMSTERDAM
Datum: 8 oktober van 10:00 tot 12:00 uur
Locatie: Mercure Hotel, Hertsenbergweg 1, 8041 BA ZWOLLE
Datum: 8 oktober van 10:00 tot 12:00 uur
Locatie: Fletcher Hotel, Buizerdlaan 10, 3435 SB NIEUWEGEIN
Datum:15 oktober van 10:00 tot 12:00 uur
Locatie: WestCord Hotel, Olof Palmestraat 2, 2616 LM DELFT

Agostino di Giacomo Russo
bestuurder
M: 06 – 47 82 68 75
E: a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid