Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

IJmond moet gewoon loon betalen in Corona-crisis

Met de invoering van een verplichte tijd voor tijdregeling vanaf week 16 konden chauffeurs van IJmond Transport Forwarding BV nog maar 3 weken werken en 1 week verplicht thuis zijn. Daardoor werd er minder aan overuren en toeslagen betaald. Het CNV vindt dat dit gecompenseerd moet worden.

Voor wie is deze nieuwsbrief?
Deze nieuwsbrief is bestemd voor de werknemers die tijdens de Corona-crisis te maken hebben gehad met een tijd voor tijdregeling. De werknemers die voor Tata Steel werken hebben volgens hun rooster gewerkt en daardoor geen verlies aan uren gehad. Het gaat dus vooral om de chauffeurs bij IJmond Transport Forwarding B.V. Heb jij met de tijd voor tijdregeling te maken gehad en heb je nog geen loonstroken naar het CNV gestuurd?
Meld je dan bij Edwin Meijer via naleving-bgv@cnvvakmensen.nl  en stuur je loonstroken over 2019 en 2020 naar hem toe.

De corona-crisis
Door het uitbreken van het coronavirus daalde de omzet van IJmond Transport Forwarding. Om iedereen aan het werk te kunnen houden werd een rooster ingevoerd waardoor de chauffeur 3 weken kon werken en 1 week thuis was. Het werk werd verdeeld, maar het inkomen ging omlaag omdat de chauffeur 1 week niet mocht werken en daardoor geen overuren en toeslagen betaald kreeg.

De overheid helpt bedrijven met de NOW
De overheid heeft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Hiermee konden bedrijven een loonkostensubsidie krijgen als zij meer dan 20% omzetverlies zouden hebben. Veel bedrijven hebben hier een beroep op gedaan. Ook IJmond Transport Forwarding B.V., IJmond Transport Kippervervoer B.V. en IJmond Transport Groep B.V. hebben hier gebruik van gemaakt. Deze bedrijven hebben samen iets meer dan € 500.000 aan loonkostensubsidie gekregen.

De loonkostensubsidie
De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van het sociaal verzekeringsloon over de maand januari 2020. In dit loon zitten ook de overuren en toeslagen van de maand december 2019. Bij de NOW gaat het om behoud van werkgelegenheid en is het de bedoeling om het loon zoveel mogelijk gelijk te houden. Wat het CNV betreft dus inclusief de overuren en toeslagen.

De chauffeur betaald de rekening van de Coronacrisis
Bij veel transportbedrijven, waaronder ook IJmond, lijkt het er op dat de chauffeur de rekening van de Coronacrisis betaald. Hij krijgt alleen de gewerkte uren betaald en over de week thuis alleen het basisloon over 40 uur.

Standpunt CNV Vakmensen
CNV Vakmensen vindt dat ook de chauffeurs gewoon het gemiddelde loon, dus inclusief overuren en toeslagen, betaald moeten krijgen. Voor een deel omdat dit in de NOW regeling staat. Maar ook omdat dit in de wet staat (BW 7:718), hoewel niet iedereen het hierover eens is. CNV Vakmensen vindt dat IJmond Transport Forwarding B.V. de chauffeurs moet compenseren voor de tijd voor tijdregeling.

Gesprek met IJmond Transport
Hierover zijn we in gesprek gegaan met IJmond Transport. Door IJmond werd gesteld dat de tijd voor tijdregeling met alle chauffeurs is besproken en dat zij daarmee akkoord zijn gegaan. Werkgelegenheid is behouden, dus is voldaan aan de voorwaarden van de NOW. Alle gewerkte uren zijn betaald.
Vervolgens kregen we een discussie over het loon. Daarover zijn de meningen verdeeld. Zowel wij als IJmond hebben geen zin in lange juridische procedures. Daarom hebben we afgesproken dat we berekeningen maken en kijken of we op basis daarvan een regeling kunnen treffen zodat toch een deel van de overuren en toeslagen worden gecompenseerd.

Hoe ver zijn we nu?
Op basis van de loonstroken die we van een aantal leden hebben ontvangen zijn berekeningen gemaakt. Daarin zien we dat er nogal wat verschillen zijn tussen de  werknemers. Ook door IJmond zijn berekeningen gemaakt. We zijn nu bezig om de berekeningen te vergelijken en proberen daarna een tot een oplossing te komen.
We hopen je volgende week een voorstel te kunnen doen. Met vragen/opmerkingen kun je bij ons terecht.
Deel deze nieuwsbrief vooral met je collega's!

Tjitze van Rijssel                                         Edwin Meijer
Bestuurder CNV Vakmensen                   consulent naleving cao Beroepsgoederenvervoer
t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl                naleving-bgv@cnvvakmensen.nl
06- 51 203 083

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid