Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Heb jij al 2x € 250,00 bruto ontvangen?

Per 1 januari 2019 geldt er een extra toeslag voor vakantiedagen. Voor de periode tot 1 januari 2019 is een eenmalige afkoopsom van € 750,00 bruto afgesproken. De eerste twee termijnen van € 250,00 bruto zouden op 31 maart en 30 juni moeten zijn betaald.

In artikel 67a lid 9.b. is afgesproken dat iedere werknemer in loonschaal A' tot en met loonschaal H die het gehele kalenderjaar 2018 in dienst is geweest en in 2018 minimaal 100 uren heeft gewerkt waaraan een toeslag is verbonden, recht heeft op een eenmalige uitkering van € 750,00 op voorwaarde dat de werknemer afstand doet van zijn rechten aangaande de vergoeding van structurele toeslagen over de genoten vakantiedagen in de jaren 2014 - 2018.

Via ons meldpunt naleving-bgv@cnvvakmensen.nl en CNV Info ontvangen we signalen dat er nog steeds bedrijven zijn die de eenmalige uitkering nog niet hebben aangeboden en/of betaald én dat de eenmalige uitkering aan deeltijdkrachten naar rato wordt uitbetaald. Heb jij recht op de eenmalige uitkering, maar deze nog niet ontvangen óf heb jij het bedrag naar rato ontvangen? Meld dit dan via naleving-bgv@cnvvakmensen.nl of 030 - 751 1007 (CNV Info), zodat wij werk kunnen maken van de naleving van de cao.

Team Naleving cao Beroepsgoederenvervoer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid