Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Emotionele start overleg cao Beroepsgoederenvervoer, werkgevers willen niets.

In het eerste overleg over de cao beroepsgoederenvervoer kwamen werkgevers met een emotioneel pleidooi. Het gaat slecht met de sector, de grootste klap moet nog komen. Voor behoud van werkgelegenheid willen werkgevers de cao weer ongewijzigd met 1 jaar verlengen.

De onderhandelingsdelegatie van de werkgeversorganisaties TLN en VVT gaven aan dat de redenen om de cao 2017 – 2020 ongewijzigd te verlengen voor het jaar 2020 niet zijn veranderd. Sterker nog ‘wellicht’ zijn die redenen alleen maar groter geworden. De omzet loopt bij veel bedrijven terug. Tarieven staan onder druk. Daarom stellen zij voor om de cao met ingang van 1 januari 2021 weer ongewijzigd te verlengen met 1 jaar tot 31 december 2021.

Reactie op houding werkgevers
CNV Vakmensen vindt dit voorstel uiterst teleurstellend. Veel transportbedrijven hebben loonkostensubsidies gehad van de overheid. Daarmee moest werkgelegenheid behouden worden, maar ook het loon van de werknemers op peil blijven. Dat laatste is niet gebeurt. Chauffeurs hebben meestal alleen de gewerkte uren betaald gekregen, waardoor zij er vaak al 25-35% in inkomen op achteruit gegaan zijn. Terwijl bedrijven loonkostensubsidies kregen hebben de werknemers de rekening van de coronacrisis betaald.
In de afgelopen jaren hebben we samen met de werkgeversorganisaties TLN en VVT een arbeidsmarktonderzoek laten uitvoeren dat geleid heeft tot een gezamenlijke visie tot 2025. In deze visie zijn cao-partijen het eens dat de cao nodig gemoderniseerd en gewijzigd moet worden. Als je het daarover eens bent geeft het geen pas om de cao wéér ongewijzigd te verlengen.

Nee, nee, nee
CNV Vakmensen heeft de onderhandelingsdelegatie van werkgevers een bezinningsperiode aangeboden. Soms komt met tijd raad. Helaas hadden de werkgevers daar geen behoefte aan. Zij hebben geen ruimte om te onderhandelen. Wat de leden van de werkgeversverenigingen willen moet het maar worden.

Geen ongewijzigde cao
CNV Vakmensen heeft aangegeven dan maar (voorlopig) geen cao af te spreken. We hebben al niks, dus daar hoeven we verder niet over te onderhandelen. Wij vinden het immers onverantwoord om een cao af te spreken met geen enkele wijziging voor het komende jaar.

Hapklare brokken
De werkgeversdelegaties hebben onze voorstellen ontvangen. Deze is gebaseerd op de vastgestelde beleidsinzet uit 2019 van CNV Vakmensen. Daarbij hebben we ze het voorafgaande aan het overleg nog gemakkelijker gemaakt. We hebben twee documenten overhandigd. Namelijk een document met ‘concrete cao voorstellen die wel geld kosten’ en een document ‘met concrete cao voorstellen die geen geld kosten’ compleet met de bijbehorende cao teksten. Zeg maar hapklaren brokken. Onbegrijpelijk dat de werkgevers niet eens het fatsoen hebben om hier inhoudelijk op in te gaan. Daar lusten de honden geen brood van.

In gesprek met jou
De houding van de werkgevers is ontzettend teleurstellend. Het getuigd niet van respect en waardering voor de chauffeur en alle andere medewerkers in de transportbedrijven. Daarom gaan wij graag met jou in gesprek. Houd daarom je mail en JeAchterban in de gaten. We zullen dat doen door gebruik te maken van verschillende media en communicatiemiddelen.

Tjitze van Rijssel & Tjeerd Orie
Bestuurders en onderhandelaars Beroepsgoederenvervoer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid