Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Een mooie toekomst voor het BGV maken we samen!

Momenteel gebeurt er veel in het beroepsgoederenvervoer. Uw collega’s, werkzaam bij verschillende transportbedrijven, zijn druk doende om kader te leggen voor een gewenste toekomstige cao. Voor meer informatie zie ook www.vervoerinbeweging.nl.

Daarnaast staat de sector niet stil. Er vinden met regelmaat overnames, reorganisaties, faillissementen, etc. plaats. Onze taak als vakbond ofwel van alle CNV-leden samen is, om alles wat met arbeid te maken heeft zo goed mogelijk te behartigen!

Lid of kaderlid van CNV Vakmensen
Als lid van CNV Vakmensen bent u bekend met de dienstverlening die CNV Vakmensen verleent en weet u wat dit voor voordelen biedt. Om als vakbondsbestuurder zo goed mogelijk het vakbondswerk in de sector te kunnen doen zijn kaderleden onmisbaar. Kaderleden zijn leden die actief zijn voor CNV Vakmensen. Dit actief zijn kan op verschillende manieren, maar het belangrijkste is dat kaderleden de contactpersonen zijn op de weg. Kaderleden zijn de oren en ogen binnen de bedrijven en de sector, zij weten wat er speelt en door goed overleg tussen kaderleden en vakbondsbestuurders worden de belangen van de medewerkers binnen het beroepsgoederenvervoer zo goed mogelijk behartigd!

Wat is een Districts Kader Groep (DKG)
Een DKG is een groep kaderleden uit eenzelfde regio bij elkaar. De DKG’s komen vier keer per jaar bij elkaar. De DKG bespreekt actuele zaken die op dat moment spelen. Belangrijke zaken die het laatste jaar besproken zijn, zijn onderwerpen als de 48-urige werkweek, rij- en rusttijdenwet en uiteraard de cao-onderhandelingen.
De DKG-leden zijn nauw betrokken bij dit traject en de te volgen strategie.

Uitbreiden en versterken van de DKG
Zowel op korte als op lange termijn staat er veel te gebeuren binnen het beroepsgoederenvervoer! Als CNV Vakmensen staan wij ervoor om te zorgen dat de belangen van onze leden binnen deze sector zo goed mogelijk worden behartigd. Echter CNV Vakmensen is niet ondergetekende, CNV Vakmensen zijn wij met elkaar.
Door samenwerking in de vorm van een DKG kunnen wij slagvaardiger te werk gaan!

Uitnodiging DKG-bijeenkomst 2 november 2013
U bent van harte uitgenodigd op de eerstvolgende DKG-vergadering van Regio Zuid (Midden-, Oost-Brabant en Limburg). Deze vindt plaats op 2 november 2013 van 10.00 uur tot 12.00 uur. Gedurende deze vergadering staan de volgende zaken op de agenda:
 

-         Interne verenigingszaken (afvaardiging landelijk bestuur)
-         Toelichting wijzigingen WW en ontslag o.b.v. afspraken sociaal akkoord
-         Toelichting van gebeurtenissen in de regio op het gebeid van reorganisaties, faillissementen, etc.

Geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw vakbondsbestuurder.
Tjeerd Orie
bestuurder CNV VakmensenT.:        06 - 20 48 94 75
M.:       t.orie@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid