Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

DHL Supply Chain informeert CNV over ‘OMS’

De vrijdagmiddag voor kerst (22 december jl.) heeft de afdeling HR van DHL Supply Chain (SC) ons telefonisch geïnformeerd over de komende wijziging als gevolg van ‘OMS’. Dit kan (arbeidsvoorwaardelijke) gevolgen hebben voor jou (enkel voor werknemers DHL SC)!

OMS
‘OMS’ schijnt een wereldwijd DHL programma te zijn dat tot gevolg heeft dat de organisatie-inrichting van de verschillende DHL SC sites in de wereld op de zelfde manier in te richten. Dit maakt ook dat er twee nieuwe functies in het leven worden geroepen ten kosten van andere huidige functies. Dit kan, naast dat er geen arbeidsvoorwaardelijke gevolgen zijn, het gevolg hebben dat jouw nieuwe functie geplaatst wordt in een lagere salarisschaal of een hogere salarisschaal.

Gebruikelijke samenwerking ondernemingsraad en vakbonden
Jullie directie heeft de uitvoer van het ‘OMS’ programma als een voorgenomen besluit ter advisering aan jullie ondernemingsraad voorgelegd. Dit is juist omdat het een wijziging van de organisatie betreft. Binnen de DHL bedrijven is het gebruikelijk dat wanneer de ondernemingsraad positief is over het voorgenomen besluit zij pas als zodanig adviseert wanneer de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen zijn besproken met vakorganisaties.

De vakorganisaties kunnen dan na overleg met de betrokken medewerkers (aanvullende) afspraken maken met de directie. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan wanneer iemand in een lagere functie wordt geplaatst. Het resultaat van deze afspraken wordt dan voorgelegd aan de betreffende werknemers die daar vervolgens hun stem over kunnen uitbrengen. Wanneer de meerderheid van de werknemers akkoord gaat dan geldt die afspraak voor alle werknemers.

Deal met de ondernemingsraad
In dit geval hebben de ondernemingsraad en de bestuurder er voor gekozen om samen zowel organisatorisch als arbeidsvoorwaardelijk afspraken te maken. Dit zonder tussenkomst van de vakorganisaties. Op vrijdagmiddag 22 december zijn de vakorganisaties hierover geïnformeerd. De ondernemingsraad had toen al een positief advies gegeven op de uitrol van het ‘OMS’ programma en daarbij afspraken gemaakt met de directie m.b.t. hoe om te gaan met collega’s die in een lagere functie worden geplaatst (of aangenomen).

Het had ook anders gekund. Bij DHL Global Forwarding heeft een zelfde proces gespeeld. Daar heeft de ondernemingsraad zich gebogen over het proces en de toekomstige organisatie. Vakorganisaties zijn met de directie een addendum op het sociaal plan overeengekomen.

Los dat vakorganisaties bij deze reorganisatie geen inhoudelijke rol hebben kunnen spelen zijn wij ook niet geïnformeerd door de ondernemingsraad noch door de werkgever. Dit terwijl dit wel zou moeten uit hoofde van de geldende cao en SER- fusiegedragsregels.

Of er een beter resultaat bereikt was wanneer vakorganisaties arbeidsvoorwaardelijke afspraken hadden gemaakt met de directie van DHL SC valt te betwijfelen. De afdeling HR heeft ons geïnformeerd over de afspraken die zijn gemaakt met de ondernemingsraad. Op het eerste gezicht lijken dit prima afspraken. Feit is wel dat wanneer niet de ondernemingsraad maar de vakorganisaties partij waren bij het maken van deze aanvullende afspraken het democratische proces was doorlopen. Dit houdt in dat vakbonden de werknemers hadden geïnformeerd, geconsulteerd en na onderhandelingen hadden gevraagd of ze de afspraken goed genoeg vonden. Dit heeft nu niet plaatsgevonden dat ik als vakbondsbestuurder zeer betreur.

Wat betekent ‘OMS’ voor jou?
De afdeling HR heeft ons toegezegd dat de adviesaanvraag alsmede het positieve advies van de ondernemingsraad nog wordt toegestuurd aan ons. Op detailniveau zijn wij helaas nog niet op de hoogte. Mochten het ‘OMS’ programma voor jou nadelige gevolgen hebben dan vernemen wij graag zodat we samen met jou kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.

Hopend jullie voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,


Tjeerd Orie

Nb. CNV Vakmensen maakt werk van jouw werk. Laat jouw collega’s kennismaken met het werk van CNV Vakmensen en stuur deze nieuwsbrief aan hen door.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid