Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Definitieve regeling nascholing oudere chauffeurs

In Europa moeten beroepschauffeurs (C en/of D rijbewijs) 35 uur nascholing volgen om het rijbewijs beroepsmatig te mogen gebruiken. Chauffeurs met een C en/of D-rijbewijs geboren voor 1 juli 1955, zijn in Nederland vrijgesteld van deze nascholingsplicht. Per 1 juni 2015 vervalt deze vrijstelling.

Omdat deze chauffeurs waren vrijgesteld van de nascholingsplicht werd code 95 automatisch op het rijbewijs aangebracht. Vanaf 1 juni 2015 kan en mag dat niet meer.
EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijk Vervoer Nederland (KNV), FNV Vervoer en CNV Vakmensen hebben op 27 januari van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aanvullende informatie gekregen over de gevolgen van deze wijziging. Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 wordt aangeraden om alsnog de 35 uur nascholing te gaan volgen. De deadline voor het afronden van de nascholing is voor het C rijbewijs  10 september 2016 en voor D rijbewijzen  10 september 2015.

Daarnaast heeft een chauffeur geboren voor 1 juli 1955 een drietal andere opties om de code 95 tijdig te verkrijgen.

1. Gevolgde uren laten registreren bij CBR
Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 die wel nascholingsuren hebben gemaakt, maar deze nog niet hebben laten registreren, kunnen deze uren alsnog kosteloos laten registreren bij het CBR. De chauffeur kan dan aanspraak maken op een code 95 die vijf jaar geldig is. De komende weken werken het Ministerie en het CBR deze regeling verder uit. Werkgevers en werknemers kunnen alvast bewijs van deelname aan opleidingen en trainingen (via deelnemerslijsten of certificaten) verzamelen. Er zal één centraal loket komen waar deze documenten bij het CBR verwerkt worden. Een chauffeur die opleidingsuren kan registreren bij het CBR doet er verstandig aan om de code 95 na 1 juni 2015 te laten bijschrijven op het rijbewijs. Vanaf die datum is de code 95 vijf jaar geldig. Voor die datum wordt de geldigheid van code 95 gelijkgesteld aan die van het rijbewijs. 

2. Rijbewijs omwisselen/duplicaat aanvragen
C en D rijbewijshouders hebben de mogelijkheid om de code 95 te laten bijschrijven, terwijl de geldigheidsduur van het rijbewijs gelijk blijft. Het Ministerie informeert op korte termijn de gemeenten over deze mogelijkheid. Om discussies bij het gemeentehuis te voorkomen is het verstandig om tot half februari te wachten met het omwisselen van het rijbewijs (een duplicaat aan te vragen). Het Ministerie heeft dan de tijd gehad iedereen te informeren. De administratieve afwikkeling moet wel voor 1 juni 2015 geheel zijn afgerond.

3. Rijbewijs verlengen
C- en D- rijbewijshouders kunnen ook het rijbewijs (vroegtijdig) verlengen. Het rijbewijs krijgt dan een nieuwe geldigheid van vijf jaar en de code 95  wordt ook bijgeschreven voor vijf jaar. Bij het verlengen van het rijbewijs moet de rijbewijshouder wel een (reguliere) medische keuring ondergaan.
Er komt een overgangsregeling die er als volgt uitziet: chauffeurs die voor 1 maart 2015 een Eigen Verklaring voor het verlengen van het rijbewijs hebben ingediend bij het CBR worden volgens het huidige recht behandeld. Ze krijgen de code 95 bijgeschreven met dezelfde einddatum als het nieuwe rijbewijs, ook als de aanvraag na 1 juni 2015 bij de gemeente wordt ingediend. Indien de Eigen Verklaring na 1 maart 2015 wordt ingediend kan niet de garantie worden gegeven dat het CBR deze voor 1 juni 2015 zal afhandelen.

Het CBR garandeert dat, ongeacht de drukte op de medische afdeling, chauffeurs die tijdig een nieuw rijbewijs aanvragen niet zonder geldig rijbewijs komen te zitten.

Als deze regeling niet op jou van toepassing is, kan je wellicht een collega hierover informeren. 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid