Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Definitief akkoord over vakantieloon

De leden van CNV Vakmensen, de andere vakbonden en de werkgeversorganisaties VVT en TLN zijn akkoord met het onderhandelingsresultaat over het vakantieloon. Voor werknemers die onregelmatig werken en/of overuren maken betekent dit dat zij in 2019 over 22 vakantiedagen meer loon krijgen.

Uitslag stemming

Van de uitgebrachte stemmen is 73% voor en 24% tegen het onderhandelingsresultaat. 3% van de stemmers heeft zich onthouden van stemming.
Hiermee is het loon over vakantiedagen vanaf 1 januari 2019 voor de 150.000 werknemers in de sector Transport & Logistiek goed geregeld. CNV bestuurder Tjitze van Rijssel is erg tevreden: ,,Dat betekent dat niets meer in de weg staat deze afspraak aan de cao toe te voegen en algemeen verbindend te verklaren,zodat de regeling voor alle transportbedrijven geldt, ongeacht of ze lid zijn van TLN of de VVT.. Een goed resultaat voor werknemers.’’

Waar gaat het ook alweer over?

Als je een vakantiedag opneemt, krijg je die doorbetaald. Je krijgt van je werkgever het basissalaris over 8 uur betaald. Maar volgens een Europese gerechtelijke uitspraak uit 2011 is dat te weinig. De beloning voor een vakantiedag moet namelijk gelijk zijn aan de beloning voor een werkdag. Daar horen volgens ons óók de toeslagen en het gemiddelde van je overuren bij. Maar ook je ploegentoeslag, zaterdag- en zondagtoeslag, vuilwerk- en koudetoeslag en nachttoeslag (toeslag eendaagse rit). Dat gebeurt nog steeds niet, ondanks die uitspraak. Je krijgt dus mogelijk al jaren te weinig geld over je vakantiedagen. Het moet wel om structureel werk gaan, dus niet als je bijvoorbeeld een enkele keer op zaterdag of zondag hebt gewerkt. Onkostenvergoedingen vallen buiten de berekening.

De nieuwe cao-afspraak

De nieuwe afspraak gaat in op 1 januari 2019. Vanaf 1 januari 2019 tellen de volgende looncomponenten mee bij het betalen van het loon over je vakantiedagen:

 • persoonlijke toeslag (art. 23)
 • ploegendiensttoeslag (art. 36)
 • vuilwerktoeslag (art. 38 A)
 • onregelmatigheidstoeslag (art. 55)
 • eendaagse nachtrit / toeslagenmatrix (art. 37)
 • koudetoeslag (art. 38 B)
 • consignatievergoeding (art. 42)
 • reistijd mobiele kranen (art. 47)
 • overuren + toeslag
 • zaterdaguren (> 40 uur/week)
 • zaterdagtoeslag
 • zondaguren (>40 uur/week)
 • zondagtoeslag

Wat levert deze afspraak mij op?

Dat ligt natuurlijk aan het aantal en soort toeslagen en overuren. De toeslagen en (over)uren worden betaald over de wettelijke vakantiedagen en 2 bovenwettelijke vakantiedagen. Voor iemand die een full time contract heeft gaat het om 22 dagen. Aan toeslagen en uren zal het ongeveer gaan om € 30 tot € 50 bruto per dag. Per jaar zou je er dus € 660 tot € 1.100 bruto op vooruit moeten gaan.
Daarnaast komt dan nog de eenmalige uitkering van €750,- bruto in 2019.

Op welke manier wordt dit berekend?

1.We gaan uit van het functieloon van 1 dag vermeerderd met de persoonlijke toeslag en de ploegentoeslag;
2.Het gemiddelde bedrag aan toeslagen dat je in het afgelopen kalenderjaar per gewerkte dag hebt ontvangen.
   Hiervan telt 90% mee;
3.Het gemiddelde bedrag dat je in het afgelopen kalenderjaar per gewerkte dag hebt ontvangen aan overuren (inclusief de 30% toeslag), zaterdag- en zondaguren voor zover die de 40 uur per week overschrijden. Dit aantal uren wordt afgetopt op 22,75% van je functieloon. Dat komt overeen met 7 overuren per week.

Tel de bedragen van 1, 2 en 3 bij elkaar op en je hebt de waarde van je vakantiedag.

Ook over het verleden is iets geregeld

Iedere werknemer in de loonschaal A’ t/m H die het gehele kalenderjaar 2018 in dienst is geweest van zijn werkgever en meer dan 100 uren heeft gewerkt waaraan een toeslag is verbonden krijgt een eenmalige uitkering van € 750 bruto. Deze uitkering wordt in 3 termijnen van € 250 betaald en wel op 31 maart, 30 juni en 30 september 2019.

Om dit bedrag te krijgen moet je een verklaring tekenen waarin je afstand doet van je rechten op de vergoeding van structurele toeslagen over de vakantiedagen van 2014 – 2018.

Vragen? Meepraten?

Ga naar Je Achterban. Daar kun je vragen stellen, mee praten en discussiëren met je collega’s.
De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat en de meest gestelde vragen staan op de website van CNV Vakmensen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid