Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Corona - Update Partijen Transport & Logistiek

De uitbraak van het coronavirus is een uitzonderlijke gebeurtenis. Via deze tijdelijke wekelijkse nieuwsbrief informeren wij u als gezamenlijke partijen (vakbonden, werkgevers en branchevereniging) in deze sector over arbeidsmarktontwikkelingen in transport en logistiek.

! In de bijlage treft u de nieuwsbrief in gezamenlijke vormgeving ter verspreiding.

Gezamenlijk willen we zorgen voor zoveel mogelijk behoud van werk en inkomen en de arbeidsomstandigheden op peil houden. 

Mobiliteitscentrum

Het mobiliteitscentrum is gestart met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van werknemers en mogelijk materieel. Na een week blijkt dat de saamhorigheid en het aantal aanmeldingen overweldigend is. De eerste matches zijn ook al een feit. We zien dat veel bedrijven ook elkaar opzoeken om samen oplossingen te bedenken. Wilt u van deze service gebruik maken? Ga voor meer informatie naar stlwerkt.nl/wijhelpenelkaar en vul de gevraagde gegevens in. Vervolgens neemt een adviseur van het mobiliteitscentrum uit uw regio contact met u op. Dat kan even duren vanwege het grote aanbod.

Website
We hebben een centraal informatie punt ingericht op deze website. Hier vindt u informatie en Veel gestelde vragen over het Coronavirus en werken in transport en logistiek. En u kunt zich ook aanmelden voor het ontvangen van deze tijdelijke nieuwsbrief.

Trots
Wij waarderen meer dan ooit uw inzet. Volgende week laten we dat aan u zien met een landelijke billboard campagne.

Arbeidsomstandigheden
We zijn ook gezamenlijk bezig om de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs in deze bijzondere tijd op orde te krijgen, met name op het gebied van sanitaire omstandigheden en maaltijden onderweg. Truckstar houdt een lijst bij van restaurants die open zijn. Vrachtwagenchauffeurs zijn onmisbaar voor de bevoorrading van Nederland. Via deze flyer roepen de organisaties op om vrachtwagenchauffeurs respectvol te behandelen. En als u tegen zaken aanloopt, laat ons het weten. We hebben een meldpunt op de website geopend. P

ensioenfonds past tijdelijk incassobeleid aan
Het Pensioenfonds Vervoer toont begrip dat het op dit moment voor veel werkgevers moeilijk is op tijd de pensioenpremie te betalen. Daarom is tijdelijk het incassobeleid aangepast. Meer informatie vindt u hier.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Het kabinet werkt op dit moment de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit. We volgen dit op de voet en wachten met het nemen van eigen (vervolg) maatregelen totdat er meer duidelijkheid is. Bijvoorbeeld op het gebied van vergoeding van pensioenpremies maar ook over de vaststelling van omzetverlies.

Overig
Daarnaast  zijn we bezig met het ontwikkelen van een handleiding over hoe om te gaan met (hygiëne) maatregelen van het RIVM. Ook zoeken we naar oplossingen in het kader van het vervallen van code 95 opleidingen. Verdere uitwerking van de steunmaatregelen van de overheid is eveneens onderwerp van de samenwerking.

Over dit initiatief
Werkgeversorganisaties en vakbonden willen met dit initiatief bedrijven ondersteunen bij de continuïteit en werknemers helpen om aan het werk te blijven. Door elkaar in ongekende omstandigheden de helpende hand te bieden. Onze sector is een vitale economische sector met zo’n 8.000 bedrijven en 160.000 werknemers waarvan onder andere 80.000 vrachtwagenchauffeurs. Het voorkomen van faillissementen en het behoud van werk en inkomen is de uitdaging waar we met elkaar voor staan.

Ideeën of vragen?
Iedere dag horen wij ideeën, vragen en opmerkingen uit onze sector. Deze nemen wij mee bij het ontwikkelen van initiatieven om de sector te helpen. Wellicht heeft u ideeën, opmerkingen en vragen die u met ons wilt delen. U kunt deze melden via mobiliteit@stlwerkt.nl én via uw vakbondsbestuurders.

Wij wensen u een goede gezondheid.

Mede namens onze sociale partners,

TLN | VVT | FNV Transport en Logistiek | Evofenedex | SOOB

met vriendelijke groet,

Tjitze van Rijssel & Tjeerd Orie
Bestuurders en onderhandelaars Transport & Logistiek

! In de bijlage treft u de nieuwsbrief in gezamenlijke vormgeving ter verspreiding.Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid