Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

CNV stelt ultimatum cao beroepsgoederenvervoer

CNV Vakmensen heeft op 1 maart een ultimatum gesteld aan de werkgevers in de transportsector (TLN en VVT). De CNV leden zijn absoluut niet te spreken over de karige loonsverhoging van de werkgevers. Als de werkgevers binnen een week niet van gedachten veranderen, gaan we acties voorbereiden.


Het is nu echt tijd voor een beter loon!
Ten onrechte gebruiken de werkgevers de coronacrisis als excuus dat er niet meer loon in zit. Een deel van de sector heeft weliswaar te lijden onder de coronacrisis, maar de meeste transportbedrijven zitten goed in het werk. Denk aan pakketbezorging of de bevoorrading van supermarkten. Er is ruimte voor een fatsoenlijke loonsverhoging, zeker bij de bedrijven waar het goed gaat. Daarnaast is er sinds 1 januari 2019 geen verhoging meer van het loon en de onkostenvergoeding geweest.
Na twee jaar zonder loonstijging wordt het nu echt wel weer tijd dat er iets bij komt! En de door de werkgevers geboden 2% per 1 juli 2021 dekt dan de lading niet.
Het karige aanbod van de werkgevers wringt ook met de rol die vrachtwagenchauffeurs in deze crisistijd vervullen. Keer op keer krijgen de chauffeurs te horen hoe belangrijk ze zijn voor de bevoorrading van Nederland. Uiteraard geldt dat ook voor de medewerkers in het warehouse, distributiecentrum en de kantoren. Daar hoort dan ook een passende loonsverhoging bij. Het meest recente aanbod van de werkgevers is voor de meeste van jullie reden om acties te willen voeren.

Wat eisen wij in ons ultimatum aan de werkgevers?

 • Looptijd van de cao van 1 januari 2021 t/m 31-12-2021;
 • Eerder stoppen met werken mogelijk maken vanaf 1 juli 2021. Werknemers met zware beroepen moeten de mogelijkheid hebben om 3 jaar voor de AOW-gerechtige leeftijd te kunnen stoppen met werken. Op basis van het pensioenakkoord dienen werkgevers zorg te dragen voor – minimaal – het fiscaal vrijgestelde RVU-bedrag. Voor 2021 is dit vastgesteld op €22.164,- bruto per jaar;
 • Persoonlijk Keuze Budget (PKB) afschaffen, maar als bedrijven dit wensen te behouden dan kan dat in overleg en na instemming van de ondernemingsraad;
 • Arbeidsomstandigheden
  • Rolcontainers; onderzoek naar het verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij het werken met rolcontainers. Hierbij kan de hele keten betrokken worden. De uitkomsten van dit onderzoek opnemen in de Arbocatalogus en invoering van de verbeteringen per 1 januari 2022;
  • Standkachel en standairco worden verplicht in nieuwe voertuigen als de dagelijkse rust in de cabine wordt doorgebracht. Ingangsdatum voor nieuwe voertuigen is 1 juli 2021. Bij bestaande voertuigen met een economische levensduur van 3 jaar of meer is inbouw verplicht als de dagelijkse rust in de cabine wordt doorgebracht. De inbouw vindt plaats uiterlijk bij de eerstvolgende APK keuring van het voertuig. Ook in mobiele kranen moeten de standkachel en standairco verplicht worden waarbij de inbouw plaatsvind uiterlijk bij de eerstvolgende APK keuring. Deze regeling wordt opgenomen in de cao en in de Arbocatalogus. Zolang in een bestaand voertuig geen standkachel en standairco is ingebouwd, zorgt de werkgever voor een overnachtingsplek op een geschikte, daarvoor ingerichte locatie, waarbij de chauffeur een eigen kamer heeft en de kosten door de werkgever worden betaald;
 • Tijd voor tijdregeling. Zowel de verplichte als de vrijwillige tijdvoortijdregeling wordt afgeschaft. Per bedrijf kan met vakbonden een tijd voor tijdafspraak gemaakt worden. Hierdoor wordt maatwerk per bedrijf geleverd.
 • De loondiscount van 0,75% voor oud KNV bedrijven komt per 1-1-2021 te vervallen;
 • De lonen en alle bruto toeslagen worden per 1 januari 2021 verhoogd met 3,5%;
 • Elk jaar worden de verblijfskostenvergoedingen verhoogd met het door de belastingdienst toegestane verhoging (indexatie), voor het eerst per 1 januari 2021.
We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wellicht heroverwegen de werkgevers hun bod en komen ze met een beter bod.

Nieuwe onderhandelaar voor het beroepsgoederenvervoer.
Onze 2e onderhandelaar Tjeerd Orie heeft sinds 1 januari 2021 een andere functie binnen CNV Vakmensen. Linda Slagter heeft zijn takenpakket voor het beroepsgoederenvervoer overgenomen.
Graag introduceer ik mezelf aan jullie;
Ik ben Linda Slagter, bestuurder/ onderhandelaar, woon met mijn kinderen en hond in Leeuwarden. Werk reeds 5 jaar bij de vakbond, met veel plezier, elke dag is weer anders! Ben vooral actief geweest in het Noorden van het land in diverse sectoren, waaronder ook beroepsgoederenvervoer. Voordat ik bij CNV Vakmensen kwam werken, werkte ik in diverse HR rollen bij verschillende bedrijven, waaronder ook bij een groot logistiek bedrijf. Ik kijk er naar uit om met jullie te gaan werken,  om deze sector aantrekkelijker en duurzamer te maken, jullie belangen te behartigen en jullie te ontmoeten wanneer dat allemaal weer kan.
Weet me vooral te vinden als je interessant nieuws hebt of signalen opvangt welke voor de sector en dus voor onze leden van belang kunnen zijn.

Na afloop van het ultimatum op maandag 8 maart om 17.00 uur
Gaan werkgevers niet op onze eisen in dan gaan we samen met jullie de actie voorbereiden en opstarten. Natuurlijk kunnen we dat niet alleen! Daarbij hebben we jou nodig! Wil je meedoen in ons actiecomité om je goede ideeën met ons te delen, meehelpen met de voorbereidingen, etc? Bel/mail/app ons.

Linda Slagter                                                                         Tjitze van Rijssel
l.slagter@cnvvakmensen.nl                                             M t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl
T  06-51 60 20 37                                                                  T  06 51 203 083Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid