Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

CNV sluit deal met TLN en VVT over vakantieloon

De heikele kwestie rond het loon over vakantiedagen lijkt opgelost. We hebben afgesproken dat je het gemiddelde geldbedrag van de overuren en toeslagen van het afgelopen kalenderjaar ook tijdens jouw vakantiedagen uitbetaald krijgt.

Deze afspraak tussen de vakbonden en werkgeversorganisaties TLN en VVT wordt toegevoegd aan de cao. De regeling gaat in op 1 januari 2019.

Waar gaat het ook alweer over?

Als je een vakantiedag opneemt, krijg je die doorbetaald. Je krijgt van je werkgever het basissalaris over 8 uur betaald. Maar volgens een Europese gerechtelijke uitspraak uit 2011 is dat te weinig.

De beloning voor een vakantiedag moet gelijk zijn aan de beloning voor een werkdag. Daar horen óók de toeslagen en het gemiddelde van je overuren bij. Én je ploegentoeslag, zaterdag- en zondagtoeslag, vuilwerk- en koudetoeslag en nachttoeslag (toeslag eendaagse rit). Dat gebeurt nog steeds niet, ondanks die uitspraak.

Je krijgt dus mogelijk al jaren te weinig geld over je vakantiedagen. Het moet wel om structureel werk gaan, dus niet als je bijvoorbeeld een enkele keer op zaterdag of zondag hebt gewerkt. Onkostenvergoedingen vallen buiten de berekening.

Actie van CNV Vakmensen

Tijdens de cao-onderhandelingen vorig jaar wilden de werkgevers hier geen afspraken over maken. Daarom is het CNV eind vorig jaar een actie gestart om de druk naar werkgevers op te bouwen. Namens 3 leden hebben wij proefprocessen gestart.

Ook hebben zo’n 1.000 werknemers een (door CNV opgestelde) brief naar meer dan 250 werkgevers gestuurd. In de brief geven de werknemers aan dat zij in de afgelopen jaren te weinig loon hebben ontvangen over de vakantiedagen en dat zij dat alsnog betaald willen krijgen. Die beide acties – de proefprocessen en de 1.000 brieven – hebben goed gewerkt. De werkgevers lieten weten dat ze alsnog met de vakbonden wilden praten over een oplossing.

Succesvolle onderhandelingen

Die onderhandelingen zijn succesvol verlopen. De huidige cao wordt opengebroken en er komt een nieuwe afspraak in over het loon over vakantiedagen. De cao-afspraak gaat ook naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een algemeen verbindend verklaring, zodat de regeling voor alle transportbedrijven geldt, ongeacht of ze lid zijn van TLN of de VVT.

De nieuwe cao-afspraak

De nieuwe afspraak gaat in op 1 januari 2019. Vanaf 1 januari 2019 tellen de volgende looncomponenten mee bij het betalen van het loon over je vakantiedagen:

 • persoonlijke toeslag (art. 23)
 • ploegendiensttoeslag (art. 36)
 • vuilwerktoeslag (art. 38 A)
 • onregelmatigheidstoeslag (art. 55)
 • eendaagse nachtrit / toeslagenmatrix (art. 37)
 • koudetoeslag (art. 38 B)
 • consignatievergoeding (art. 42)
 • reistijd mobiele kranen (art. 47)
 • overuren + toeslag
 • zaterdaguren (> 40 uur/week)
 • zaterdagtoeslag
 • zondaguren (>40 uur/week)
 • zondagtoeslag

Wat levert deze afspraak mij op?

Dat ligt natuurlijk aan het aantal en soort toeslagen en overuren. De toeslagen en (over)uren worden betaald over de wettelijke vakantiedagen en 2 bovenwettelijke vakantiedagen.

Voor iemand met een fulltime contract gaat het om 22 dagen. Aan toeslagen en uren zal het ongeveer gaan om € 30 tot € 50 bruto per dag. Per jaar zou je er dus € 660 tot € 1.100 bruto op vooruit moeten gaan.

Daarnaast komt dan nog de eenmalige uitkering van € 750 bruto in 2019.

Op welke manier wordt dit berekend?

De berekening bestaat uit 3 delen.

 1. We gaan uit van het functieloon van 1 dag, vermeerderd met de persoonlijke toeslag en de ploegentoeslag.
 2. Het gemiddelde bedrag aan toeslagen dat je in het afgelopen kalenderjaar hebt ontvangen. Hiervan telt 90% mee.
 3. Het gemiddelde bedrag dat je in het afgelopen kalenderjaar hebt ontvangen aan overuren, zaterdag- en zondaguren voor zover die de 40 uur per week overschrijden. Dit aantal uren wordt afgetopt op 22,75% van je functieloon. Dat komt overeen met 7 overuren per week.

Ook over het verleden is iets geregeld

Om iets met terugwerkende kracht te regelen is altijd moeilijk. Bedrijven kunnen die kosten niet meer verrekenen met hun klanten. Dat gaat dus direct ten koste van de winst. Daarom hebben we ook iets over het verleden afgesproken, maar hoeft dit pas in 2019 betaald te worden.

Iedere werknemer in de loonschaal A t/m H die het gehele kalenderjaar 2018 in dienst is geweest van zijn werkgever en meer dan 100 uren heeft gewerkt waaraan een toeslag is verbonden, krijgt een eenmalige uitkering van € 750 bruto. Deze uitkering wordt in 3 termijnen van € 250 betaald:

 • op 31 maart 2019
 • op 30 juni 2019
 • op 30 september 2019.

Om dit bedrag te krijgen moet je een verklaring tekenen waarin je afstand doet van je rechten op de vergoeding van structurele toeslagen over de vakantiedagen van 2014-2018.

Vragen? Meepraten? Stemmen?

Dat kan natuurlijk. We houden 2 ledenbijeenkomsten om je informeren op 29 september a.s.:

Gorinchem

Van 10.00-12.00 uur
Poppodium Gorkum, Grote Haarsekade 120

Ik kom naar Gorkum

Ureterp

Van 14.00-16.00 uur
Multifunctioneel Centrum De Wier, Ureterp

Ik kom naar Uretrep

Je kunt je aanmelden door te klikken op de bijeenkomst waar je naartoe wilt.

Op jeachterban.nl kun je vragen stellen, meepraten en discussiëren met je collega’s.

Lees alle info goed en breng je stem uit via deze link

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat vind je onder het kopje 'Downloads' op deze pagina.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid