Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

CNV leden akkoord met cao Beroepsgoederenvervoer

Op 15 december zijn de stemmen geteld. Van de CNV leden is ruim 75% akkoord gegaan met het eindbod van de werkgevers in het beroepsgoederenvervoer. Bijzonder is dat niet leden ook hun stem uit konden brengen. Dat levert een ander beeld op.

Van het totaal uitgebrachte stemmen is 80% uitgebracht door leden van CNV Vakmensen. 20% van de stemmen komt van niet leden. De uitkomst van de stemming geeft een heel verschillend beeld over de waardering van het eindbod.

CNV leden gaan akkoord met het eindbod.
Ruim 75% van de CNV leden is akkoord gegaan met het eindbod van de werkgevers.

Stemmen door niet leden van het CNV.
De stemming onder de mensen die geen lid zijn van het CNV laat een heel ander beeld zien. Daar is de stemverhouding fifty-fifty. De helft van de stemmers is het niet eens met het eindbod. De andere helft is wel akkoord met het eindbod.

Er is een cao akkoord.
Nu de overgrote meerderheid van de CNV leden akkoord is gegaan met het eindbod is er een cao met de werkgeversorganisaties (TLN en VVT) tot stand gekomen. Dit betekent dat de lonen op 1 januari 2015 met 2,36% omhoog gaan en op 1 januari 2016 stijgen met 2,75%.
De belastingvrije onkostenvergoedingen gaan op 1 januari 2015 met 1,6% omhoog. Meer mag niet van de belastingdienst.
Nu er een cao tot stand gekomen is kunnen de cao teksten vastgesteld gaan worden. Daarna wordt de cao aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor algemeen verbindend verklaring. Daarna geldt de cao ook voor werknemers en werkgevers die geen lid zijn van de partijen die de cao hebben afgesloten.

Stemming geeft duidelijk signaal.
Er is geen reden om tevreden achterover te gaan leunen. De stemming laat zien zien dat een behoorlijk deel van de werknemers die gestemd hebben niet tevreden is met dit cao resultaat. Dat legt een behoorlijke druk op de gesprekken die in 2015 gevoerd gaan worden over de cao vernieuwing.
Juist dan is het extra belangrijk om met zoveel mogelijk werknemers in gesprek te gaan over de noodzakelijke vernieuwing van de cao. Draagvlak voor de veranderingen is van groot belang voor de toekomst in de bedrijfstak.

Vernieuwing van de cao. Doe jij ook mee?
CNV Vakmensen is heel blij dat zoveel mensen die geen lid zijn door te stemmen wel een grote betrokkenheid laten zien bij de cao. Alle mensen die gestemd hebben nodigen wij uit om actief mee te doen aan het proces van cao-vernieuwing. Daar zitten dan veel kritische mensen bij. Dat moet ook want mensen die alleen "ja" en "amen" zeggen zijn er genoeg. Pittige en scherpe discussies vanuit een positieve grondhouding geven het beste resultaat. Dat moet een moderne cao worden waarin heel veel werknemers zich kunnen vinden en die een meerwaarde moet bieden aan werknemers en bedrijven.
Meld je aan om mee te doen met de cao vernieuwing. Stuur een mail naar cao-vernieuwing.

Stemmers bedankt!
Door je stem uit te brengen geef je aan betrokken te zijn bij de cao en je werk. Voor ons (het CNV) was het de eerste keer dat leden en niet leden konden stemmen over de cao Beroepsgoederenvervoer. Het CNV vindt het belangrijk dat leden en niet leden een grote betrokkenheid hebben bij de cao. Daarom kunnen alle werknemers in de sector meepraten en meedenken over de veranderingen. Dat is een mooi begin van 2015.


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid