Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

cao onderhandelingen gestart bij DHL Logistics

Afgelopen vrijdag heeft het eerste overleg tussen het CNV en de onderhandelingsdelegatie van werkgeverszijde inzake de CAO plaatsgevonden. In dit overleg hebben we elkaars ideeën en concrete voorstellen voor de nieuw af te sluiten cao toegelicht. Komende vrijdag gaat dit overleg verder.

CNV Vakmensen heeft haar voorstellen nader toegelicht. De werkgeversdelegatie gaf aan onze voorstellen te begrijpen maar het totale kostenplaatje wel wat hoog te vinden. Zelf hadden ze ook wel wat ideeën waarop ze de cao wilden aanpassen. CNV Vakmensen gaat ervanuit dat deze ideeën van jullie werkgever vrijdag wat concreter gemaakt worden zodat wij ook beargumenteerd kunnen aangeven wat wij daarvan vinden.

Naast CNV Vakmensen zit ook de FNV namens DHL-werknemers aan tafel. Ook zij hebben hun voorstellen afgelopen vrijdag nader toegelicht. Wat CNV Vakmensen betreft zitten tussen de uitgangspunten van beide vakbewegingen veel overeenkomsten. Daar waar ze verschillen vullen ze elkaar naar onze mening aan. Dat maakt dat dat we beide vanuit onze eigen positie, met eigen accenten een zelfde boodschap kunnen verkondigen aan jullie werkgever. We willen de huidige cao verlengen met goede arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen waar éénieder iets mee opschiet. Of je nu in vaste, tijdelijke, directe, indirecte (uitzendkrachten) dienst bent; CNV Vakmensen streeft een resultaat met voordelen na. 

Het bureau dat onderzoek heeft gedaan naar ploegendienst en arbeidsduur binnen DHL Logistics heeft haar bevinden gespresenteerd. O.b.v. deze presentatie zal CNV Vakmensen in overleg gaan met jullie werkgever met als doel te komen tot betere afspraken voor werknemers in de cao op dit thema.

De komende weken staat er verschillende overlegdata gepland. De overlegdata zijn op 24 februari, 3 maart, 10 maart en 11 maart. Lidmaatschap CNV Vakmensen Het werk van CNV Vakmensen wordt mogelijk gemaakt door haar leden. Ben jij of is jouw collega nog geen lid? Wordt dan nu lid of maak jouw collega dan nu lid van CNV Vakmensen. Een lidmaatschap van CNV Vakmensen biedt veel voordelen. Voor meer informatie zie onze website https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden Namens de CNV onderhandelingsdelegatie,

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
telefoon 06-20 48 94 75

De CNV Onderhandelingsdelegatie bestaat uit: Martien Drost, Hans van Rooijen en Leonie Hamans.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid