Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Cao-onderhandelingen DHL Express verlopen moeizaam

Op 19 januari vond de 4e cao-onderhandelingsronde plaats. En om maar meteen met de deur in huis te vallen: er is niet heel veel voortgang geboekt!

Op de belangrijkste cao-eisen van de bonden heeft DHL Express gereageerd met, in onze optiek, zeer magere tegenvoorstellen. Dit is voor de onderhandelingsdelegaties van CNV Vakmensen en FNV teleurstellend!

In deze nieuwsbrief praten we jullie bij over de belangrijkste cao-onderhandelingspunten. In de bijlage bij deze nieuwsbrief een volledig overzicht van alle cao-onderhandelingspunten. 

Loon
DHL Express is met een nieuw loonbod gekomen. Dit loonbod lag een stuk lager dan het loonbod in november. Daarentegen had DHL een flink aantal verslechteringsvoorstellen ingetrokken.
DHL stelde nu aanvankelijk voor om, uitgaande van een driejarige cao (t/m 2018), de lonen als volgt te verhogen:

  • 2016: +0,5% (eenmalig); 2017: +0,5% (structureel) en 2018: +1% (structureel)

    Nadat CNV Vakmensen en FNV hadden aangegeven dat dit bod ver onder de maat was, kwam DHL Express later terug met een tweede loonbod:

  • 2016: +1% (eenmalig); 2017: +1,5% (structureel) en 2018: +1,5% (structureel)

Ook het tweede loonbod blijft nog heel ver verwijderd van de looneis die de bonden op tafel hebben gelegd, te weten: (FNV +4%, structureel per jaar; CNV Vakmensen 2,5% structureel +0,5% voor ontwikkeling + een eenmalige uitkering van €300,-.
Dit schiet dus niet op….!!!

Onregelmatigheid en overwerk
DHL wil de Toeslag Onregelmatig Werken (TOW) en de overwerkvergoeding aanpassen door de toeslag voor werk tussen 18.00 en 20.00 uur (dit was tijdens de vorige onderhandelingsronde nog tussen 18.00 en 22.00 uur) te laten vervallen.

De bonden gaan hiermee niet akkoord. Wij denken dat DHL-werknemers hiermee hun eigen loonsverhoging moeten gaan betalen. En dat is voor ons een brug te ver.
We hebben DHL gevraagd om de inkomenseffecten van hun voorstellen maar eens te gaan berekenen.

Ook het DHL-voorstel om de referteperiode overwerk aan te passen is door ons verworpen. Was er in de vorige cao-ronde nog sprake van het berekenen van overuren op jaarbasis (het “jaarurenmodel”), nu kwam DHL met een referteperiode van 3 maanden. CNV Vakmensen en FNV willen echter vasthouden aan het huidige rekenmodel (= overuren op weekbasis).

Voorstellen vakbonden
DHL heeft negatief gereageerd op de meeste cao-eisen van CNV Vakmensen en FNV. Onze voorstellen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de verhouding tussen vaste en flex-medewerkers werden afgewezen. Dat was dus ook niet erg bemoedigend.

Helemaal geen voortgang?
Toch wel! Er wordt nu echt onderhandeld, dat is een pluspunt. En ook op thema’s verlof, 3e WW-jaar en werkdruk zijn partijen elkaar wat genaderd. Een akkoord op deze punten is er echter nog niet.

Hoe verder?
Op 24 februari onderhandelen partijen verder met elkaar. We hebben met elkaar afgesproken dat dit de beslissende ronde moet gaan worden. Of we komen eruit met elkaar, of….??

Gezien de grote verschillen op de belangrijkste punten (loon, onregelmatigheid, duurzame inzetbaarheid) zal het nog een hele toer worden om dan een goed cao-resultaat te bereiken.

Hoe dan ook: we gaan ervoor!

Vragen? Neem contact op met uw bestuurder Agostino Di Giacomo Russo.

De CNV Vakmensen cao-onderhandelingsdelegatie
Gerda van Velzen, kaderlid
Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 75
E: a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nlDownload 17-216_170224-_Cao-onderhandelingspunten_FNV_-_CNV_-_DHL_Express_3.pdf

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid