Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

CAO DHL: ‘het blijft sappelen’

Na ronde vier hebben wij jullie geïnformeerd en aangekondigd dat er ‘zonder poen weinig te doen is’. Overlegronde vijf vond plaats op 29 maart jongstleden en overlegronde zes (!) vond op goede vrijdag plaats. Wij praten jullie graag bij.

Zoals eerder aangegeven hebben vakbonden de lijst met gespreksondewerpen stevig ingekort. We hebben het speelveld er overzichtelijk gemaakt. Om tot een cao te komen zijn we afgedaald daar een inzet die zicht richt op de koopkrachtbehoud en verbetering, een generatieregeling, wat kleinere tekstuele aanpassingen en op nadrukkelijk verzoek van DHL een pilot rondom de urenbank.

Helaas komen jullie werkgevers nog steeds niet over de brug met een passende loonsverhoging. Vakbonden vinden dat er méér dan voldoende argumenten zijn waarom werknemers van DHL Supply Chain, DGF en DHL Freight een goede loonsverhoging verdienen. Door jullie inzet in de afgelopen periode is DHL in staat geweest om een keurig resultaat te scoren waarvan niet alleen de aandeelhouders en bonusontvangers mogen oogsten maar juist ook de mensen aan de basis: jullie dus! Helaas blijkt keer op keer dat de onderhandelaars van werkgeverszijde te weinig zakgeld mee krijgen van hun bovenbazen.

Op 29 maart hebben wij onze absolute ondergrens gepresenteerd aan de onderhandelaars van DHL. Helaas bleek op goede vrijdag dat deze ondergrens hoger ligt dan wat dat jullie werkgevers willen uitgeven aan koopkrachtbehoud en – verbetering.

Dit maakt dat verder praten geen zin heeft. De eerste week van mei zullen vakbonden haar kaderleden en contactpersonen op de werkvloer raadplegen. Deze raadpleging moet duidelijk maken welke keuze we moeten maken voor het vervolg van dit slepende cao-onderhandelingstraject.

Op- en/of aanmerkingen, wij vernemen graag,

mede namens de CNV vakbondsonderhandelingsdelegatie,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 20 48 9475
E: t.orie@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid