Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Cao beroepsgoederenvervoer. Wij zijn er klaar voor

Voor CNV Vakmensen mogen de cao onderhandelingen beginnen. We hebben de cao opgezegd en onze cao voorstellen naar werkgevers en andere vakbonden gestuurd. Een beetje jammer dat de andere partijen nog niet zover zijn. Het zal wel weer herfst worden voordat de onderhandelingen echt gaan starten.

Opzeggen cao
Op 24 mei 2019 heeft CNV Vakmensen de werkgeversorganisaties TLN en VVT meegedeeld dat wij de cao niet ongewijzigd willen voortzetten. In dezelfde brief hebben wij gevraagd om snel met de onderhandelingen te beginnen omdat wij voor 31 december 2019 (als de huidige cao afloopt) graag een nieuwe door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaarde cao willen hebben. Om dat te kunnen bereiken moeten de cao teksten voor 1 oktober bij het ministerie zijn ingeleverd.
TLN en de VVT hebben aangegeven dat zij deze zomer nog niet kunnen onderhandelen over een nieuwe cao. Door de FNV is bekend gemaakt dat zij hun cao voorstellen pas op 5 oktober gaan presenteren. Hierdoor worden de lonen en verblijfkostenvergoedingen weer niet per 1 januari aangepast aan de gestegen prijzen (verwachte prijsstijging in 2019 is 2,6%). Een gemiste kans!

Cao voorstellen 2020 en verder.
Dan gelijk maar het eerste voorstel en dat is het aanpassen van de looptijd van de cao. Als we toch iedere keer pas in oktober/november beginnen met de onderhandelingen is het niet handig om de looptijd tot het einde van het jaar te hebben. Dan is het beter om de cao door te laten lopen tot 1 april of 1 mei.
Verder staan alle voorstellen in onze “beleidsnotitie vervoer 2019”. In de beleidsnotitie staat waar wij mee bezig zijn en wat wij de komende periode willen regelen via het opleidings- en ontwikkelingsfonds SOOB en via het Sectorinstituut Transport & Logistiek.
De beleidsnotitie kun je downloaden vanaf onze website, intikken in je browser kan ook www.cnvvakmensen.nl/transport .

Zo maar een greep uit de cao voorstellen:

 • Scholing, waaronder E-learning, is werk en moet betaald worden. Voor cursussen op zaterdag geldt de zondagtoeslag van 100%;
 • Als je op een vrije dag komt werken dan geldt de toeslag voor het werken op zondag. 
 • In een ploegendienst maximaal 8 uur werken en de ploegentoeslag moet omhoog. Bij een 2-ploegendienst naar 15% en bij een 3-ploegendienst naar 25%.  
 • Bij ziekte hoor je het gemiddelde loon te ontvangen over het afgelopen jaar. Dit geldt voor alle toeslagen en voor alle overuren. Afschaffen van de wachtdag bij ziekte. 
 • 8% vakantietoeslag over het in het afgelopen jaar verdiende c.q. ontvangen loon en toeslagen, dus ook over de overuren. 
 • Toeslag vakantieloon betalen over alle opgenomen vakantie/verlofdagen en ATV dagen.
 • Loonsverhoging. Het uitgangspunt is de prijscompensatie + 3% per jaar, berekend over het maximum van de loonschaal. KNV loontabellen vervallen.
 • Reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer. 
 • Toeslag voor het werken in de nacht (van 21.00 – 05.00 uur) van 19% van het uurloon moet voor iedere chauffeur gelden, dus ook voor meerdaagse ritten. 
 • Ook kantoorpersoneel en loodsmedewerkers, als hoofdstuk XV (logistieke dienstverlening) niet van toepassing is, werken in de nacht en hebben derhalve recht op een toeslag. Over de uren van 20.00 – 07.00 krijgen zij een toeslag van 19% op het functieloon. 
 • Afschaffen van de verplichte tijd voor tijdregeling. Per bedrijf kan een vrijwillige tijd voor tijdregeling in overleg met vakbonden worden overeengekomen.
 • Standaard wordt 8 uur per dag gewerkt, uren boven de 8 uur zijn overuren. 
 • De standaard moet 40 uur per week zijn, verdeelt over vijf dagen van acht uur.
 • Overwerk, de werknemer kan niet verplicht worden tot het verrichten van overwerk.
 • Slapen in de cabine verbieden bij voertuigen met een laadvermogen van 500 – 3.500 kg en bij vrachtwagens met een aangepaste cabine zoals in het autotransport en zwaar transport. 
 • Slapen in de cabine alleen toestaan als er een standkachel en standairco aanwezig is. 
 • Gebruik maken van het pensioen akkoord om een regeling te treffen waarbij werknemers 3 jaar voor hun AOW-uitkering vervroegd met pensioen kunnen gaan.
 • Pensioenopbouw verbeteren door alle looncomponenten mee te laten tellen voor de pensioenopbouw.

 Meepraten en discussiëren over de cao voorstellen kan op Je Achterban intikken in je browser kan ook www.jeachterban.nl/transport-logistiek.

Tjeerd Orie en Tjitze van Rijssel
Jouw cao onderhandelaar bij CNV Vakmensen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid