Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Arbeidssystemen in de aardappels bij AB

Binnen AB zijn verschillende arbeidssystemen (Art 75 van de cao): voor elk arbeidssysteem is afzonderlijk overeenstemming met de vakbonden nodig.

Arbeidssystemen

AB kent nu een arbeidssysteem in zuivel, meel, veevoer en voor de Poolse aardappelchauffeurs. In een arbeidssysteem wordt tussen werkgever en vakbonden afgesproken van welke cao-artikelen wordt afgeweken en wat daarvoor in de plaats komt. Weekendwerk en arbeidssysteem zijn verschillende zaken. Niet elk ‘afwijkend’ rooster is een arbeidssysteem.

We zijn al 3/4 jaar met AB in gesprek over de arbeidssystemen binnen de aardappel divisie. Er zijn werkoverleggen door AB georganiseerd en ledenvergaderingen door FNV/CNV. We komen heel langzamerhand iets dichterbij elkaar, maar we zijn er nog steeds niet. We willen garanties; de discussie spitst zich toe op de garantie van minimaal 8 uren op een rooster dag en daarop loopt het nu nog stuk.

We hopen dat de vakbondsleden onder de systeemchauffeurs in de aardappels binnenkort kunnen stemmen over de tekst. Leden hebben het laatste woord!

Feestdagen en werken in een arbeidssysteem

Artikel 32 van de cao: Op zondagen alsmede op algemeen erkende christelijke (Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en beide Kerstdagen) en nationale (Koningsdag, 1x in de 5 jaar 5 Mei) feestdagen wordt geen arbeid verricht, tenzij de aard of het belang van de onderneming zulks vordert.

In principe ben je dus vrij op zondagen en feestdagen. Tenzij….
Zoals bekend werken veel chauffeurs wel op zondag. Je ontvangt dan 200%.

Als je in een arbeidssysteem werkt, bijvoorbeeld in de zuivel of veevoer, kan een rooster dag op een zondag of feestdag vallen. Je wordt dan volgens rooster geacht te werken en ontvangt op deze dag 200%. Als je vrij wilt zijn op een ingeroosterde zondag of feestdag, dan moet je snipperen (of pauze schrijven?).

Een feestdag die op een rooster dag valt moet, ook al is er die dag geen werk, gewoon worden betaald.

Normering

AB Texel hanteerde normering, bijvoorbeeld voor het tanken. Wij hebben, met dank aan een aantal van je collega’s, AB duidelijk gemaakt dat normeren niet mag.

De regel is: werktijd = begintijd tot eindtijd min de staffelpauze.

Dit betekent dat de urenadministratie geen tijd, en daarmee geld, mag inhouden onder verwijzing naar een norm. Er mag niet automatisch pauze geschreven worden bij bijvoorbeeld wachten of garagebezoek.

Als je vragen hebt over de urenadministratie meld dit dan bij je leidinggevende en/of de uren-administratie. Advies: doe dit schriftelijk of via de mail. Dan heb je voor jezelf altijd een bewijs. Houd ook zelf een urenregistratie bij.

Vakbondskracht

Om ons werk goed te kunnen doen is het zeer prettig om ogen en oren in het werkveld te hebben, oftewel kaderleden. Wat doet een kaderlid? Je kunt denken aan taken als informatie doorgeven aan de bestuurder, meedenken, input leveren die we mee kunnen nemen bij de nieuwe cao voorstellen, collega’s verwijzen of vragen beantwoorden, etc. Je kunt dan ook deelnemen aan onze regionale kader groep in het beroepsgoederenvervoer. We komen ca. 4x bij elkaar op de zaterdagochtend en na een zeer informatief overleg waarin je ook vragen kunt stellen, onderwerpen aan de orde kunt stellen, kunt discussiëren met je vakgenoten in Noord Nederland, sluiten we af met een gezellige lunch. Het overleg is in Ureterp. Woon je in een ander deel van Nederland, ook in die regio’s zijn dergelijke overleggen. Wil je kaderlid worden en samen aan een beter werkklimaat bouwen? Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan een keer vrijblijvend bij onze bijeenkomst op 22 september. Je hebt mijn mailadres! Ik neem dan begin september contact met je op.

Ter informatie: ik ben met vakantie tot en met 2 september.

Linda R. Slagter
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 37
E: l.slagter@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid