Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao UTi - Nieuws

UTi – Mager loonbod van de werkgever

Maandag 13 januari hebben we voor de 2e maal gesproken met de directie van UTi over de nieuwe cao. Bij dit overleg was nu ook de heer Alain Poublon aanwezig. Volgens de directie zou UTi, wanneer het bedrijf uitgaat van de resultaten van afgelopen jaar, geen loonsverhoging moeten betalen. Dus de nullijn.

Financiële stand van zaken

Omdat deze keer de heer Alain Poublon wel aanwezig was hebben we het eerst gehad over de financiële situatie. De cijfers voor UTi wereldwijd zijn wel bekend, maar de cijfers voor UTi  Nederland nog niet. Deze cijfers worden pas vrijgegeven nadat de accountant deze heeft goedgekeurd. De verwachting is dat dit eind februari, begin maart zal zijn. De heer Alain Poublon verwacht dat het resultaat over 2013 vergelijkbaar zal zijn met het resultaat over 2012. Deze cijfers zijn wel bekend en zullen aan ons worden toegestuurd.

In 2013 zijn de volumes/verzendingen licht gestegen, maar doordat de marges zwaar onder druk staan heeft dit niet geleid tot betere resultaten. Vaste klanten vragen nu voor elke zending een tarief op, waarmee ze bij andere bedrijven gaan “shoppen” om een zo laag mogelijk tarief te krijgen.

Mager loonbod

Zoals eerder vermeld zou UTi, wanneer men uitgaat van de resultaten, geen loonsverhoging moeten betalen. Maar vanwege de inzet van de medewerkers bij de invoering van het nieuwe systeem wil men de medewerkers daarvoor toch “belonen”. Daarom is UTi  bereid om een structurele loonsverhoging toe te kennen van 1% per 1 augustus 2014.

CNV Vakmensen vind dit loonbod onder de maat. Deze loonsverhoging compenseert nog niet eens de te verwachten inflatie over 2014. Deze komt uit, volgens het CPB, op 1,5%.

De directie van UTi vindt dat medewerkers niets te kort komen omdat naast deze loonsverhoging UTi ook een persoonlijke beoordelingsafhankelijke verhoging kent. In 2013 heeft ca. ¾ van de medewerkers deze gehad. Hierdoor komt men ruimschoots boven de te verwachten inflatie uit.

CNV Vakmensen wil graag weten of de medewerkers dit herkennen. Heb je wel of geen persoonlijke beoordelingsafhankelijke verhoging gekregen? Graag ontvang ik je reactie per mail.

Cao wijzigingsvoorstellen

  • Wij stellen voor om de huidige winstafhankelijke uitkering te herzien zodat het een reële mogelijkheid is dat de medewerkers een uitkering tegemoet kunnen zien.

Volgens de directie hebben de medewerkers wel een erg korte termijn geheugen. In de goede tijd, tot ca 2008, is UTi altijd ruimhartig geweest met de winstafhankelijke uitkeringen en hebben medewerkers die toen ook steeds ontvangen.

  • Het voorkomen van werkloosheid staat de komende jaren centraal. Daarom zullen werknemers gestimuleerd worden om goed geschoold en toegerust te blijven. Scholing en begeleiding bij het zoeken en vinden van ander werk wordt daarbij de standaard. Daarom stellen wij voor om de medewerker een persoonlijk opleidingsbudget toe te kennen.

De directie wil niet overgaan tot de invoering van een persoonlijk opleidingsbudget. Opleidingen die gerelateerd zijn aan het bedrijf worden nooit afgewezen. UTi wil wel investeren in de medewerkers maar dan moet dat wel passen binnen de structuur van het bedrijf. CNV Vakmensen deelt deze mening niet. Mensen moeten zich ook kunnen ontplooien in andere richtingen.

  • In artikel 10, lid 9, laatste alinea staat dat de overuren niet met vrije tijd zijn te compenseren. Medewerkers willen graag de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen, daarom stellen wij voor om dit aan te vullen dat de medewerker ook voor vrije tijd kan kiezen.

De directie wil dit artikel niet aanpassen. Medewerkers hebben al veel vrije tijd en door het overwerk te compenseren met vrije tijd krijgt men de dagen nooit op.

Volgend cao overleg

In de vorige nieuwsbrief hebben we gezegd dat we willen proberen om voor 1 februari 2014 de nieuwe cao af te spreken. Dit zal echter niet lukken. Het volgende cao overleg staat gepland voor maandag 10 februari. Dan willen we wel proberen om tot een resultaat te komen. Na het overleg zullen wij je natuurlijk weer informeren over het verloop van de onderhandelingen via een nieuwsbrief of een ledenvergadering.

Dolf Polders 
Bestuurder CNV Vakmensen
d.polders@cnvvakmensen.nl 
023- 5684670

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid