Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao UTi - Nieuws

Cao-resultaat bij UTi

Op maandag 6 mei hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor UTi. Dit resultaat willen we met jullie bespreken op 28 mei in een ledenvergadering.

Onderhandelingsresultaat 

Zoals gezegd hebben we een onderhandelingsresultaat. Wat is dat? Bij onderhandelingen zijn er 3 mogelijke uitkomsten:

 • Een eindbod – Dan komen we niet verder met onderhandelen en legt de werkgever een eindbod neer. Dit eindbod leggen we bijna altijd negatief voor aan onze leden.
 • Een principeakkoord – Hierbij hebben we een akkoord bereikt met de werkgever, dat we dan ook positief voorleggen aan de leden.
 • Een onderhandelingsresultaat – Het is geen van beide. Het is niet slecht genoeg om negatief voor te leggen, maar het is ook niet goed genoeg om positief voor te leggen. Wij leggen dit neutraal voor en de leden mogen zeggen of zij met het onderhandelingsresultaat akkoord kunnen gaan.

Hieronder en op de volgende bladzijde vind je het onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen. De complete tekst van het onderhandelingsresultaat krijg je nog apart toegestuurd. Wil je extra goed kijken naar het laatste onderwerp van het onderhandelingsresultaat? Het gaat daar om kleine (vooral tekstuele) aanscherpingen van de cao. Hierbij hebben wij diverse verslechteringen vastgesteld. Graag willen wij van je weten of deze doorgevoerd kunnen worden.

Ledenvergadering

Op dinsdag 28 mei, om 17.00 uur in een vergaderzaal van UTi, willen wij het onderhandelingsresultaat bespreken met de leden van CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten. Wij hopen dat alle leden dan aanwezig kunnen zijn. Tot de 28e!

Hoofdpunten onderhandelingsresultaat

 • Looptijd cao
  12 maanden, te weten van 1-2-2013 tot en met 31-1-2014
 • Collectieve salarisverhoging
  Een structurele loonstijging per 1 augustus 2013 van 0,5 procent.
  Een eenmalige uitkering van 300 euro bruto in december 2013.
  Een (continuering van de) uitkering van 200 euro bruto, zoals bedoeld in artikel 8 lid 4 (de ‘kerstbonus’) in december 2013.
  Volgens de werkgever komt dit neer op een structurele loonstijging van 0,5 procent en een incidentele loonstijging van gemiddeld ongeveer 1 procent. In totaal zal het dus gaan om een loonstijging van ongeveer: 1,5 procent.
 • Winstdelingsregeling
  De winstafhankelijke uitkering wordt in de huidige vorm gecontinueerd.
 • Bijdrage in de zorgverzekering
  UTi zal per 1 februari 2013 10 euro bruto per maand blijven betalen als tegemoetkoming in de zorgverzekeringskosten.
 • Vakbondscontributie
  De fiscale verrekening van de vakbondscontributie blijft bestaan.
 • Leeftijdsfasebewustbeleid
  UTi is onder meer bereid na te denken over een verruiming van de mogelijkheden voor bij- en omscholing, als daar onder haar werknemers voldoende belangstelling voor bestaat.
 • Baangarantie
  UTi kan helaas geen baangarantie afgeven, maar heeft wel toegezegd zich maximaal voor baanbehoud te zullen inspannen.
 • WGA-premie
  De bepaling over het werknemersdeel in de WGA-premie blijft gehandhaafd.
 • Kleine (vooral tekstuele) aanscherpingen van de cao

Download het concept onderhandelingsresultaat >>

Dolf Polders
Bestuurder CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid