Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Goederenvervoer Nederland (vh KNV) - Nieuws

Klopt je vakantiegeld?

Het is weer mei. De maand van het vakantiegeld! Helaas merken we ieder jaar weer dat er werkgevers zijn die het vakantiegeld later betalen. Of in gedeelten. Hoe zit het precies? Wat hoor je te krijgen, en wanneer?

Het recht op vakantiegeld is wettelijk vastgelegd. In de cao zijn hierover aanvullende afspraken gemaakt. In deze nieuwsbrief lees je antwoorden op veel gestelde vragen.

Wanneer heb je recht op vakantiegeld?
Elke werknemer heeft recht op 8 procent vakantiegeld. Dit is wettelijk geregeld. Je krijgt het vakantiegeld normaal gesproken in mei uitbetaald. Maar als je minder dan een jaar in dienst bent òf een tijdelijk contract hebt en nog geen drie jaar in dienst bent, mag de werkgever ervoor kiezen om een deel in mei te betalen en de rest in november.

Over welke periode wordt het vakantiegeld berekend?
In het beroepsgoederenvervoer wordt het vakantiegeld betaald over het kalenderjaar, dus van januari tot en met december. Dit is anders dan in de meeste andere sectoren, waar het vakantiegeld wordt berekend over de maanden juni tot en met mei. Je krijgt het vakantiegeld dus voor de helft vooruitbetaald. Het gevolg is dat je – als je tussen 1 mei en 1 januari uit dienst gaat – een deel van het vakantiegeld moet terugbetalen. Houd hier dus rekening mee, bijvoorbeeld als je een tijdelijk contract hebt.

Als je ná 1 januari in dienst bent gekomen, wordt het vakantiegeld natuurlijk niet over een heel jaar berekend. Dan geldt de datum waarop je in dienst bent gekomen.

Hoeveel vakantiegeld krijg je?
De hoogte van het vakantiegeld is vastgelegd in de cao beroepsgoederenvervoer (voorheen TLN, artikel 69) en de cao goederenvervoer (voorheen KNV, artikel 38). Het vakantiegeld bedraagt 8 procent van het basisloon dat je in april (maandloon) of periode 4 (periodeloon) hebt ontvangen maal het aantal perioden (12 bij een maandloon en 13 bij een periodeloon).

Hieronder een paar voorbeelden (bruto-bedragen):

  • D5 = € 2.355,36 per maand. Het vakantiegeld is 8% (€ 188,43) x 12 = € 2.261,15 bruto
  • D5 = € 2.166,84 per periode. Het vakantiegeld is 8% (€ 173,34) x 13 = € 2.253,51 bruto 

Het kleine verschil is te verklaren doordat het maandloon is afgeleid van het periodeloon en de omrekenfactor is afgerond (zie artikel 12 van de cao beroepsgoederenvervoer of artikel 10 van de cao goederenvervoer).

Parttimers krijgen vakantiegeld naar rato
Als je parttime werkt, heb je recht op vakantiegeld naar rato. In mei moet je 8 procent vakantiegeld krijgen over je basisloon, net als een fulltimer. Als je meer uren hebt gewerkt dan in je contract (meeruren), dan moet je ook vakantiegeld krijgen over de meeruren. Omdat in mei natuurlijk niet bekend is hoeveel meeruren je de rest van het jaar gaat werken, is in de cao afgesproken dat je vakantiegeld moet worden betaald over het aantal meeruren dat je in het vorige kalenderjaar hebt gewerkt. Dus in mei 2015 krijg je het vakantiegeld over het basisloon van 2015 en daarnaast over de meeruren van 2014. Let er wel op dat veel werkgevers het vakantiegeld over meeruren vaak direct uitbetalen, veelal tegelijkertijd met de vakantie- en ATV-uren die je opbouwt over de gewerkte meeruren.

Oproepkrachten
Als je werkt op oproepbasis, heb je uiteraard ook recht op vakantiegeld. In artikel 10 van de cao staat dat je dit iedere periode betaald moet krijgen door je uurloon met 8% te verhogen. In de praktijk komt het vaak voor dat het vakantiegeld apart op je loonstrook wordt vermeld. Dit is wel zo overzichtelijk! 

Let op als je uit dienst gaat
Als je uit dienst gaat, heb je vaak nog niet opgenomen vakantieuren. Over die uren heb je ook recht op vakantiegeld. Veel werkgevers ‘vergeten’ dit bij de eindafrekening. Even goed op letten dus!

Geen vakantiegeld, wat nu?
Heb jij je vakantiegeld in mei (periode 5) niet ontvangen? Vraag eerst bij je werkgever na hoe dat kan. Kom je er niet uit met je werkgever, neem dan gerust contact met ons op. Samen met jou proberen we alsnog een snelle oplossing te vinden, desnoods via een juridische procedure. Hebben meer collega’s – lid of geen lid – dit probleem, neem dan gezamenlijk contact met ons op via naleving-bgv@cnvvakmensen.nl. Samen staan we sterker!

Edwin Meijer en Linda Kleijwegt
Vakbondsconsulent CNV Vakmensen
Team naleving cao beroepsgoederenvervoer
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid