Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingen cao DHL Parcel gaan beginnen

Op 22 januari starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao bij DHL Parcel. Met de kadergroep bij DHL hebben we al een aantal cao voorstellen samengesteld. Graag informeren wij je daarover. Geef je mening over deze voorstellen en wellicht heb je zelf ook nog ideeën?

Een goede loonsverhoging is noodzakelijk.
De lonen bij DHL Parcel liggen een stuk lager dan in het beroepsgoederenvervoer. De af te spreken loonsverhoging zal dit verschil ongedaan moeten maken. Daarnaast willen wij een herijking van het loongebouw. De stappen die je in het loongebouw kan maken moeten evenwichtiger worden dan wat ze nu zijn.
De inflatie was in 2019 2,6%. Wil je meer koopkracht dan zal de loonstijging voor dit jaar en komende jaren op het niveau van de inflatie + 3% per jaar moeten zijn.

Vakantiebijslag van 8%
Per 1 januari 2018 behoort ook over de overuren 8% vakantiebijslag betaald te worden. Nu is dat bij DHL nog niet het geval. Wij willen dat er over al het verdiende loon 8% vakantiebijslag betaald wordt, dus ook over overuren en onregelmatigheidstoeslag.

Ziekengeld
Bij arbeidsongeschiktheid moet over het gemiddelde salaris van het afgelopen jaar ziekengeld betaald worden.

Pensioenakkoord
In 2019 is een pensioenakkoord tussen de regering, werkgeversorganisaties en vakbonden afgesproken. De daar gemaakte afspraken willen wij graag omzetten in cao afspraken. Het gaat om:

  1. Verruiming van het sparen van verlof tot maximaal 100 weken. Je kan dan een langere tijd met verlof tijdens je loopbaan. Maar je kan ook eerder stoppen met werken en je krijgt dan nog maximaal 100 weken (bijna 2 jaar) loon betaald (als je zoveel verlof hebt gespaard).
  2. Invoeren van een generatiepact, waarbij oudere werknemers minder gaan werken, iets minder loon ontvangen, maar wel volledig pensioen opbouwen. In steeds meer cao’s zie je hierover afspraken waarbij de werknemer vanaf 60 jaar 80% gaat werken tegen 90% salaris met 100% pensioenopbouw. Zoiets willen we bij DHL ook graag afspreken.
  3. In de jaren 2021 t/m 2025 kunnen werknemers tot 3 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd eerder stoppen met werken. De werkgever mag dan per jaar € 19.000 boetevrij betalen om dit mogelijk te maken.
  4. Een combinatie van deze mogelijkheden.

Om dit mogelijk te maken zullen een aantal cao artikelen aangepast moeten worden. Hiernaast zal al het verdiende loon mee moeten gaan tellen voor je pensioenopbouw. Want hoe meer geld in je pensioenpot, hoe eerder jij de mogelijkheid hebt om eerder te stoppen met werken.

De cao onderhandelingen.
De cao onderhandelingen staan gepland voor woensdag 22 januari, donderdag 6 februari, dinsdag 3 maart, donderdag 19 maart, en donderdag 26 maart.
Het is de bedoeling dat je na elke onderhandeling een nieuwsbrief krijgt zodat je goed op de hoogte bent van het verloop van de onderhandelingen.
Meepraten en discussiëren doe je bij voorkeur op JeAchterban. Dan kunnen al je collega’s en ik ook jouw opmerkingen lezen en daarop reageren. Ook voorstellen voor de cao kun je hierop plaatsen.
Maar je mag ook een mail met je cao voorstellen rechtstreeks naar mij sturen, mail t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl

De DHL Kadergroep.
De DHL kadergroep bestaat uit CNV leden die werkzaam zijn bij DHL Parcel. Een keer of 4 per jaar komen wij bij elkaar om te praten over het werken bij DHL en over cao aangelegenheden. Heb jij hier interesse in? Geef dat aan en kom een keer vrijblijvend een bijeenkomst meemaken. Onze bijeenkomsten zijn overdag, je krijgt hiervoor vrij van DHL, en de bijeenkomsten vinden plaats in het CNV kantoor in Utrecht.

Namens de DHL Kadergroep
Tjitze van Rijssel
Bestuurder Vervoer & Logistiek CNV Vakmensen
Telefoon 06 – 51 203 083

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid