Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

DHL Parcel, nu mag jij stemmen over de nieuwe cao

Op 18 juni lieten we je weten dat er een cao op hoofdlijnen met 9,5% loonstijging was bereikt. Nu hebben we een principeakkoord en mag jij zeggen wat je ervan vindt. De volledige tekst van het principeakkoord is als bijlage meegestuurd. Tot 8 juli kun je je stem uitbrengen. Lees en stem!

Voor de volledigheid nog even de belangrijkste informatie op een rij.

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2023, dus 3 jaar.

Loonstijging
De lonen, toeslagen en vergoedingen gaan met 9,5% omhoog. De verdeling is:
per 1 juli 2020 met 3,5%
per 1 mei 2021 met 3% en
per 1 mei 2022 met 3%.

Eigenlijk had het loon op 1 januari 2020 al omhoog moeten gaan. Om het tekort aan loonstijging over de periode van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020 te compenseren is afgesproken dat je in juli 2020 een éénmalige uitkering van € 350,00 bruto krijgt. Als je in deeltijd werkt krijg je deze éénmalige uitkering naar rato.

Extra loonstijging rijdend personeel
Het rijdend personeel loopt wat loon betreft achter ten opzichte van de andere werknemers bij DHL Parcel. Ook voor rijdend personeel wil DHL een aantrekkelijke werknemer zijn. Om het verschil in salaris in te lopen gaat het maximum van de loonschalen 5 en 6 voor rijdend personeel omhoog. Deze verhoging is:
per 1 april 2021 met 3% en
per 1 april 2022  met 3%

Hierdoor kunnen werknemers die in het eind van hun loonschaal zitten extra groeien in salaris. Er onstaat meer perspectief en de loonschalen groeien naar de loonschalen voor niet-rijdend personeel. Dat maakt de stap in de toekomst naar 1 loongebouw voor alle werknemers bij DHL Parcel een stuk makkelijker.

Proef met roosters en verlof
Op de terminals Amersfoort en Hengelo start een proef met een nieuw rooster- en verlofsysteem. Op het hoofdkantoor alleen met verlof. Een half jaar gaan we kijken wat de effecten van dit systeem zijn en hoe blij werknemers hiervan worden. De bedoeling is dat je als werknemer meer zeggenschap krijgt over je werktijden en daardoor je werk en privéleven beter op elkaar kan afstemmen. In de bijlage bij het principeakkoord staat meer informatie over deze proef.

Stem over jouw cao!
Laat weten wat jij vind van dit principeakkoord.  Doe dit vooral vóór 8 juli 2020.

Klik hier om je stem uit te brengen.
Krijg je deze nieuwsbrief per post ga dan naar https://bit.ly/3dR272Z en breng je stem uit.

Vragen en discussie over het principeakkoord?
Dan kun je terecht op www.jeachterban.nl/dhl

De cao-onderhandelingen zijn gedaan door CNV onderhandelingsdelegatie:
Marien Beemer en Matthias Voerman, CNV kaderleden bij DHL Parcel en
Tjitze van Rijssel, CNV bestuurder Vervoer & Logistiek


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid