Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV-leden akkoord met cao DHL Parcel 2020-2022

Ondanks dit cao-akkoord zijn er nog wel wat vragen over de extra loonstijging voor rijdend personeel en de proef met de nieuwe roostertool. Vooral het omzetten van de 40 uur garantie per week naar 160 uur per 4 weken zorgt voor onrust. In deze nieuwsbrief vind je wat vragen en antwoorden.

DHL betaalt coronabonus aan alle werknemers
Wij werden blij verrast met de mededeling vanuit DHL Bonn, dat iedere fulltimer bij DHL een bonus krijgt van € 300 bruto en parttimers naar ratio van het aantal gewerkte uren. Dit als bedankje voor je inzet en toewijding in deze coronatijd. De uitkering wordt in de komende maanden betaald, verwacht wordt augustus of september.
Voor alle duidelijkheid, deze uitkering komt vanuit de hoofddirectie van DHL in Bonn en staat los van het cao-akkoord.

Vragen en antwoorden over de cao-afspraken
Waarom een eenmalige uitkering van € 350 bruto per 1 juli?
De cao gaat in op 1 januari 2020. Gebruikelijk is dat dan ook de loonsverhoging ingaat. Omdat de lonen pas op 1 juli 2020 met 3,5% omhoog gaan, mis je over het eerste half jaar van 2020 deze loonsverhoging. Voor DHL Parcel is het administratief erg lastig om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari deze loonsverhoging te betalen. Daarom is afgesproken om die eerste 6 maanden te compenseren met een eenmalige uitkering van € 350 bruto. Werk je in deeltijd, bijvoorbeeld 50% dan is de uitkering € 175 bruto. Ben je in maart 2020 bij DHL Parcel in dienst gekomen dan krijg je 4/6 deel van € 350 ofwel € 233,33 bruto.

Waarom krijgt het rijdend personeel een extra loonsverhoging?
Het CNV heeft het loon van de chauffeurs bij DHL vergeleken met die in het beroepsgoederenvervoer. Uit die vergelijking blijkt dat de chauffeurs bij DHL Parcel minder betaald krijgen dan de chauffeurs bij een transportbedrijf. DHL Parcel wil zoveel mogelijk met eigen chauffeurs rijden. Dan moet het loon ook concurrerend zijn met het transportbedrijf.
Hoewel er één functiewaarderingssysteem is bij DHL Parcel zijn er twee loonschalen, één voor rijdend personeel en één voor niet-rijdend personeel. Dit vindt CNV Vakmensen raar. Eigenlijk zou er één loonschaal voor alle medewerkers van DHL Parcel moeten zijn.

De chauffeurs (driver en allround driver) zijn ingedeeld in loonschaal 5 en 6. Als je die lonen vergelijkt met de loonschalen 5 en 6 voor niet-rijdend personeel zie je dat de chauffeurs € 100 - € 150 per maand minder krijgen.
Om die achterstand in loon (zowel ten opzichte van transportbedrijven als van het niet-rijdend personeel) te verkleinen is afgesproken dat het maximum van de loonschalen voor rijdend personeel per 1 april in 2021 en 2022 wordt verhoogd met 3%. Daardoor is er meer perspectief voor de chauffeurs om door te groeien met hun loon. Daarnaast is de kans groter dat chauffeurs niet overstappen naar een transportbedrijf omdat het verschil in loon kleiner wordt.

Krijgt het rijdend personeel op 1 april 2021 3% extra loon?
Nee, dat is niet het geval. Afgesproken is dat het maximum van de loonschaal met 3% omhoog gaat. Afhankelijk van je beoordeling krijg je 0 – 3% loonsverhoging. De cao van DHL Parcel kent 5 niveaus van beoordeling:
A. Bij uitzonderlijke prestaties 4%
B. Als je prestatie de norm overtreft 3,25%
C. Voldoet aan norm/goed functioneren 2,75%
D. Behoeft verbetering 1,5%
E. Onvoldoende functioneren 0%
Verreweg de meeste werknemers zullen een C-beoordeling krijgen. Je voldoet aan de norm/functioneert goed. Dat levert 2,75% loonsverhoging op. Dat is iets minder dan de stijging van de loonschaal. Kijk in de bijlage om de ontwikkeling van jouw loon te zien.

Heb ik recht op de eenmalige uitkering van artikel 30 vanwege het bereiken van het maximum van de loonschaal?
Als je in het maximum van je loonschaal zit, vindt er wel een beoordelingsgesprek plaats maar krijg je geen beoordelingsverhoging en moet je het doen met de afgesproken loonsverhoging (3,5% per 1 juli 2020, 3% per 1 mei 2021 en 3% per 1 mei 2022).
Daarnaast heb je, volgens artikel 30 van de cao, recht op de eenmalige beloning van € 200 bruto als je een B-beoordeling hebt en van € 125 bruto bij een C-beoordeling.
Deze eenmalige beloning geldt niet voor rijdend personeel. Want het rijdend personeel heeft nu al uitzicht op een 3% hoger eindsalaris in de schaal per 1 april 2021 en 1 april 2022 en heeft daarmee het einde van de schaal nog niet bereikt.

Heb je nog vragen, wil je meepraten en/of reageren op deze nieuwsbrief?
Doe dit op JeAchterban, zodat iedereen je vraag maar ook het antwoord kan zien en kan meepraten.
Ontvang je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.jeachterban.nl/dhl en doe mee.
Oh ja, vergeet deze nieuwsbrief niet te delen met je collega's.

Tjitze van Rijssel
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 83
E t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid