Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

9,5% erbij en verslechteringen van tafel

Vakbonden CNV en FNV hebben met DHL Parcel een cao-akkoord op hoofdlijnen bereikt. De lonen worden met 9,5% verhoogd. Daarnaast maken we stappen naar één loongebouw voor alle werknemers van DHL Parcel en met een pilot wordt ervaring opgedaan met het nieuwe roosteren.

CNV-leden waren afgelopen tijd heel duidelijk. De verslechteringen van de cao moeten van tafel en er moet waardering komen voor hun inzet. Ze waren zelfs bereid om hiervoor actie te voeren. Dit heeft druk gezet naar de cao-onderhandelingstafel. We hebben mede daardoor goede afspraken kunnen maken met DHL. DHL heeft de boodschap van de medewerkers begrepen en is ook van mening dat het tijd is voor waardering voor jullie grote inzet.

Lonen
We hebben een cao voor 3 jaar afgesproken waarbij de lonen structureel worden verhoogd:

 • Per 1 juli 2020  3,5%
 • Per 1 mei 2021 3%
 • Per 1 mei 2022 3%      

In juli 2020 een éénmalige uitkering van € 350,- bruto bij een fulltime dienstverband.

De loonschalen voor rijdend personeel liggen aanzienlijk lager dan voor niet-rijdend personeel. Om de loonschalen meer gelijk te trekken wordt het maximum van de loonschalen rijdend verhoogd:

 • Per 1/4/2021 met 3%
 • Per 1/4/2022 met 3%

Roosteren
Om ervaring op te doen met het zelfroosteren, de samenvoeging ORT en overwerktoeslag en de 4 weken referteperiode voor overwerk wordt een pilot van een half jaar gehouden op 2 SVC’s en het hoofdkantoor (verlof) per 1 juli 2020.

Op dit moment ondervinden medewerkers problemen met roosteren: halve diensten, geen verlof op kunnen nemen, rooster is veel te laat bekend. Veel van deze problemen worden door het systeem van zelfroosteren voorkomen doordat je maximale invloed hebt op je roostertijden.

De vakbonden hebben aangegeven, dat er veel negatieve gevoelens zijn bij de medewerkers over de 4-weekse referteperiode voor overwerk. De werkgever heeft dit goed begrepen en wil dit ook veranderen. Vakbonden en werkgever stellen een protocol op voor de pilot waarbij deze bezwaren maximaal worden ondervangen.

De pilot duurt een half jaar en wordt begeleid door een team en gemonitord door de vakbond. Als bij de evaluatie tussen werkgever en vakbonden blijkt dat het niet bevalt, dan stopt het zelfroosteren en de 4-weekse referte periode en zijn we terug bij de oude situatie.

Functiewaardering
Functiebeschrijvingen en -waardering is een belangrijke onderbouwing van de hoogte van je loon. We willen dan ook dat medewerkers makkelijk toegang hiertoe krijgen. Werkgever zal dit gebruiksvriendelijk aanbieden via MyNet en ContactApp (komt eraan) zodat je kunt checken of je functiebeschrijving en waardering klopt.

De functies Kwaliteitsmedewerker en TH-co worden opnieuw bekeken of de beschrijving en waardering nog stroken met de dagelijkse praktijk. DHL en de vakbonden gaan dit gezamenlijk oppakken.

Breng je stem uit!
Vakbonden en DHL hebben een akkoord op hoofdlijnen afgesproken. Op onderdelen moeten er nog een aantal zaken worden uitgewerkt. Zodra dit is gebeurd informeren we jullie daarover. Begin juli kun jij je stem uitbrengen over het hele cao-akkoord want alleen vakbondsleden bepalen of het cao-akkoord goed genoeg is of niet. Als de meerderheid van de vakbondsleden instemmen met het cao-akkoord, dan wordt het cao-akkoord opgenomen in de nieuwe cao.

Lid zijn van de vakbond loont! Samen komen we tot een goede cao.
Vraag of je collega ook tevreden is met het bereikte resultaat en vraag of hij/zij dan ook lid wil worden. Lid zijn van de bond van vakmensen loont want hoe meer leden we hebben, hoe groter onze invloed aan de onderhandelingstafel. Dat blijkt ook nu weer. Een lidmaatschap van CNV Vakmensen is gebaseerd op solidariteit. De eerste 6 maanden krijg je 50% korting. Meer informatie of direct lid worden? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/lidworden

CNV cao-onderhandelingsdelegatie
Marien Beemer en Matthias Voerman, kaderleden
Tjitze van Rijssel, bestuurder Vervoer & Logistiek

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid