Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Selektvracht - Nieuws

Vakbonden in gesprek met DHL over de ORT.

Op donderdag 29 maart vond het gesprek tussen CNV, FNV en DHL plaats over de vraag hoeveel loon er over vakantiedagen betaald moet worden. De aanleiding van dit gesprek is een uitspraak van het Europese Hof en een heel aantal uitspraken van Nederlandse rechters.

Het gaat om de werknemers die vallen onder de cao DHL Logistics, DHL Express, DHL Parcel en DHL Parcel e-Commerce.

Waar gaat het om?

Eerst even uitleggen hoe het zit. Als je een vakantiedag opneemt, krijg je die doorbetaald. Je krijgt hiervoor van je werkgever het basissalaris. Maar volgens een Europese gerechtelijke uitspraak uit 2011 is dat te weinig. De beloning voor een vakantiedag moet namelijk gelijk zijn aan de beloning voor een werkdag. Daar horen volgens ons óók de toeslagen en het gemiddelde van je overuren bij. Dat gebeurt nog steeds niet, ondanks die uitspraak. Je krijgt dus al jaren te weinig geld over je vakantiedagen.

Welke bedragen tellen mee?

 In de 4 cao’s bij DHL worden verschillende termen gebruikt. Volgens ons gaat het om:

  • Toeslag Onregelmatig Werken (TOW) ook wel Onregelmatigheidstoeslag (ORT) genoemd;
  • Stand-by vergoeding of consignatievergoeding;
  • Het gemiddelde van je overuren en de overurentoeslag.

Bij de berekening van de waarde van een vakantiedag moeten deze bedragen meetellen.
Het moet wel om structureel werk gaan, dus niet als je bijvoorbeeld een enkele keer op zaterdag of op onregelmatige tijden hebt gewerkt. Onkostenvergoedingen vallen buiten de berekening.

Wat willen wij?

Wij willen dat het juiste loon betaald wordt, zoals door diverse rechters al is bepaald. Daarnaast willen we een regeling treffen waarin het tekort aan loon van de afgelopen jaren alsnog wordt betaald. Om te voorkomen dat iedere werknemer zelf een procedure moet gaan voeren, willen FNV en CNV een regeling met DHL afspreken die aan iedere werknemer aangeboden wordt.

En nu?

Op 29 maart hebben we met DHL afgesproken dat we hier verder over in gesprek gaan. Er is een nieuwe afspraak gemaakt op 8 mei aanstaande. Zodra er meer te melden valt krijg je weer een nieuwsbrief.

Reparatie 3e WW jaar

Op 1 januari 2016 is de opbouw en duur van de WW beperkt. In een aantal stappen wordt de maximale duur van de WW verkort van 38 maanden naar 24 maanden en je bouwt die kortere duur bovendien langzamer op. Bijgaand tref je daarover de nodige informatie aan. Ook tref je daar informatie aan over de manier waarop we de gevolgen van deze wetswijziging willen gaan repareren.
Bij de cao onderhandelingen Parcel hebben we geprobeerd om af te spreken om mee te doen aan deze reparatie. De kosten van deze reparatie bedragen 0,2% van het salaris en dat loopt langzaam op naar maximaal 0,6% van het salaris. DHL Parcel bleek niet bereid om aan deze reparatie mee te doen. Dit in tegenstelling tot DHL Express waar wel afspraken over de reparatie zijn gemaakt. Wij willen ook graag met DHL Parcel afspraken maken over deze reparatie en houden jullie op de hoogte.

Controleer jouw gegevens bij CNV Vakmensen

Soms wisselen mensen wel eens van baan of gaan ze in een andere sector werken. Als wij dat niet weten krijg jij informatie over een bedrijf of cao waar je niets aan hebt. Controleer daarom of wij de juiste gegevens van je hebben.
Ga naar www.cnvvakmensen.nl en klik rechtsboven in het scherm op "inloggen". Volg de aanwijzigingen op scherm en je ziet welke gegevens wij van je hebben. Je kan je gegevens nu zelf ook wijzigen. Makkelijker kunnen we het niet maken. Kom je er niet uit?  Bel dan CNV Info 030 - 75 11 007.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid