Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Selektvracht - Nieuws

pittig gesprek met DHL Parcel e-Commerce

Op 30 mei hebben de vakbonden FNV en CNV een bespreking gehad met DHL Parcel e-commerce. Deze bespreking was afgesproken omdat de werkgever en de vakbonden willen evalueren hoe het gaat met de invoer van uurloon bij DHL Parcel e-Commerce. Er zijn veel vragen over het salaris.

Het nieuwe salaris.
In de afgelopen weken hebben we van veel leden vragen gekregen over de nieuwe salarissen. De grootste klacht is dat niet inzichtelijk is hoe de gewerkte uren door e-Commerce berekend worden. En doordat het niet inzichtelijk is, kunnen werknemers ook niet controleren of de uren door werkgever juist berekend zijn. En dat terwijl we in het cao-akkoord van 18 december juist afgesproken hebben dat de nieuwe systematiek transparant, uniform en overzichtelijk moet zijn.

Werkgever heeft ons gemeld dat de uurlonen, zoals afgesproken, met 12,5% zijn verhoogd ten opzichte van de uurlonen zoals die in september 2017 zouden moeten zijn betaald als er toen een uurloonsystematiek had gegolden. Het lastige is dat je dat nauwelijks kunt controleren omdat het voor iedereen verschillend uitpakt. Ook heeft e-Commerce de stukloontarieven in oktober verhoogd zodat de vergelijking nog lastiger is. De stijging van 12,5% is daarbij een gemiddelde. Sommige werknemers zijn er ten opzichte van september 2017 meer op vooruitgegaan, maar anderen minder of hebben zelfs een verlaging gekregen. En die verlaging wordt nu gecompenseerd.

We hebben met DHL de volgende zaken besproken:
  • Vakbonden menen dat de afspraak met terugwerkende kracht moet ingaan per 1 januari 2018. DHL meent dat dit per 1 maart moet zijn. Wij vinden dat we aantoonbaar gelijk hebben met het cao-akkoord in de hand. DHL gaat zich daarop beraden.
  • DHL en vakbonden vinden beiden dat de voorlichting duidelijker moet. DHL gaat onderzoeken of op de dagstaat kan komen te staan hoeveel uren er berekend zijn op basis van het aantal pakjes dat bezorgd wordt. Dat maakt controle een stuk duidelijker.
  • Ook nu al is het zo dat er gecorrigeerd kan worden als er te weinig kilometers worden berekend of als werknemer veel langer over het werk doet bijvoorbeeld omdat de vrachtwagens met pakjes nog niet zijn gearriveerd of er een wegafsluiting is. Dat proces is echter niet altijd even duidelijk en moet worden vereenvoudigd.

De teksten voor de cao zijn nog niet klaar. We hebben een redactiecommissie gevormd die hiernaar gaat kijken. De bedoeling is dat we dat voor de zomer klaar hebben.

DHL gaat nadenken hoe de bovengenoemde punten verwerkt kunnen worden. We hebben een nieuw overleg afgesproken op 5 juli.

Kort daarna zullen we je opnieuw informeren.

Meer informatie.
Ga naar JeAchterban Daar kun je vragen stellen, discussieren met collega's en vind je veel informatie.

Tjitze van Rijssel
onderhandelaar CNV Vakmensen 

Controleer je gegevens.
Ga naar www.cnvvakmensen.nl en kies rechtsboven “inloggen”. Volg de aanwijzingen en je ziet welke gegevens wij van je hebben. Controleer vooral of je nog bij de juiste werkgever staat geregistreerd. Je kan zelf de werkgever wijzigen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid