Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Selektvracht - Nieuws

DHL e-Commerce; goede intenties, nog geen cao!

Op 28 november en 4 december zijn er gesprekken gevoerd over een nieuwe cao bij DHL Parcel e-Commerce. Hoewel DHL aangeeft voor 1 januari een cao te willen hebben zijn we er nog niet uit. De loonvraag van de vakbonden en het aanbod van DHL komt nog niet bij elkaar.

Voorstellen van DHL
Op 4 december heeft DHL een brief met cao voorstellen ingediend. Een paar voorstellen waren op 28 november al aangekondigd. De meest in het oog springende voorstellen zijn:

Voor iedereen.
Meer vaste arbeidscontracten. DHL wil zoveel mogelijk bezorgers zelf in dienst hebben en houden. Mede door de Wet Arbeid in Balans (WAB) die vanaf 1 januari 2020 van toepassing is worden oproep- en 0-urencontracten erg duur voor de werkgever o.a. vanwege de hoge WW-premie. Daarom wil DHL de medewerkers een contract aanbieden gebaseerd op het aantal gewerkte uren in de afgelopen periode/jaar. Uiteraard heb je als werknemer zelf de keuze om hiermee akkoord te gaan. Hou je liever een oproepcontract dan kan dat ook.

De winstdelingsregeling wil DHL afschaffen. Het geld van de winstdeling kan gebruikt worden om het loon te verhogen.

DHL wil afspraken maken over arbeidsovereenkomsten voor AOW-gerechtigde werknemers. Hierdoor kunnen medewerkers die AOW-gerechtigd zijn maximaal 4 jaar bij DHL blijven werken.

Bedrijfshulpverlening (BHV). Voor het behalen van het BHV diploma een vergoeding van € 200 netto (is nu € 246 bruto). Voor de jaarlijkse herhalingstraining een vergoeding van € 150 netto (is nu € 190 bruto).

Voor bezorgers.

Onregelmatigheidstoeslag voor het werken op zaterdag (35%) laten vervallen omdat de zaterdag steeds meer een gewone werkdag wordt. DHL vindt deze toeslag niet meer van deze tijd. Het geld dat hiermee vrij komt kan gebruikt worden om het uurloon voor iedereen extra te verhogen.

Bij het opnemen van een verlofdag gebruik maken van een referteperiode om te kijken hoeveel uur er op de verlofdag wordt uitbetaald. Door vakbonden is voorgesteld om het gemiddelde van het voorafgaande jaar daarvoor te gebruiken en de berekening te maken zoals dat ook voor het ziekengeld gedaan wordt.

Voor loods- en kantoorpersoneel.
Het is mogelijk dat er zowel onregelmatigheidstoeslag als overurentoeslag betaald wordt over hetzelfde gewerkte uur. Dat is niet gebruikelijk en een beetje dubbel op. Voorgesteld wordt om dit niet meer dubbel te betalen.

Diensten en roosters. DHL komt met een voorstel om de tijden van de diensten en de roosters aan te passen. De huidige regeling (bijlage 2 van de cao) komt nog uit de tijd van Selektvracht en is sterk verouderd.

Bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking plaatst DHL hen minimaal in schaal A. In het kader van gelijk werk, gelijk loon worden zij ingeschaald in de loonschaal die past bij de uitgeoefende functie. Hiermee voldoet DHL ruimschoots aan de wettelijke verplichting ten aanzien van het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.

Tot slot.
Je ziet dat er veel onderwerpen besproken worden. Zowel DHL als de vakbonden willen er op 11 december uitkomen. Er is een voorkeur voor een meerjarige cao. Daarbij is het wel van belang dat er goede loonafspraken gemaakt worden. En daar liggen de voorstellen nog wel een aardig stuk uit elkaar. Na 11 december krijg je weer een nieuwsbrief, hopelijk met concrete resultaten.

De onderhandelingsdelegatie bestaat uit Marien Beemer en Tjitze van Rijssel.Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid