Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Selektvracht - Nieuws

Tips over de cao Beroepsgoederenvervoer

In oktober mag jouw werkgever weer SOOB premie inhouden! Per 1 juli zijn de lonen 2% omhoog gegaan. Ook is een begin gemaakt met de opbouw van een extra trede bovenop de loonschalen waardoor het loon met 1,33% extra stijgt. Controleer je loonstrook, vooral als je per 4 weken je loon betaald krijgt.

Lonen
Vooral werkgevers die per 4 weken het loon betalen vinden het lastig om een loonperiode te splitsen. Daardoor kan je minder loon krijgen dan we in de cao hebben afgesproken. 1 juli viel precies in het midden van een loonperiode van 4 weken. Wij hebben gezien dat een heel aantal bedrijven de loonsverhoging pas in periode 8 heeft ingevoerd.

Niet iedereen die er recht op heeft is in de extra trede terechtgekomen. Sommige werkgevers denken dat je minimaal 1 jaar bij hen in dienst moet zijn geweest om van D5 naar D6 te gaan (dit als voorbeeld). Dat is niet zo. Als je in april bij een andere werkgever bent begonnen terwijl je al 20 jaar in het beroepsgoederenvervoer werkt hoor je natuurlijk op 1 juli gewoon naar D6 te gaan.

Andere werkgevers vinden het te duur om je in de extra trede in te schalen. Ook zijn er werkgevers die ineens (dus zonder schriftelijke mededeling vooraf) vinden dat je minder goed functioneert en je daarom geen stap in het loongebouw laten maken. Ook dat mag niet!

SOOB premie
Omdat de SOOB-cao nog niet algemeen verbindend was verklaard kunnen werkgevers geen premie voor SOOB (het opleidings- en ontwikkelingsfonds in het beroepsgoederenvervoer) betalen over de maanden juli, augustus en september. Vanaf 1 oktober moeten werkgevers weer premie aan SOOB betalen. Toch hebben sommige werkgevers SOOB premie ingehouden op het loon van de werknemer over de maanden juli, augustus en september. Dat mag dus niet! Pas vanaf 1 oktober mag de werkgever weer een deel van de SOOB-premie inhouden op je loon. Controleer je loonstroken of dit klopt. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met naleving-bgv@cnvvakmensen.nl en laat je loonstrook controleren.

Heb jij het cao-boekje al van je werkgever gekregen?
Het nieuwe cao-boekje is klaar en je kunt het downloaden op cao-pagina Beroepsgoederenvervoer.
Veel werknemers willen graag een cao-boekje zodat je gemakkelijk onderweg kunnen lezen waar je recht op hebt. In de cao is geregeld dat jouw werkgever je gratis een cao-boekje moet geven. Wij zijn benieuwd of jouw werkgever je al een cao-boekje heeft gegeven.
Heb jij wel of niet een cao-boekje hebt gekregen ? Laat het ons weten >

Bescherm je privacy en voorkom identiteitsfraude!
Nog steeds zijn er bedrijven waar je je moet legitimeren voordat je het terrein op mag. Vaak wordt er een kopie gemaakt van je paspoort of rijbewijs. Dat is verboden. Je hebt recht op privacy. Identiteitsfraude kan heel makkelijk als iemand jouw BSN nummer en foto heeft. Daar moet je dus zuinig op zijn.

Wat mag wel?
Controle is goed. Het bedrijf mag je naam en adres noteren, de naam van je werkgever, het kenteken van de auto en/of aanhanger/trailer. Ook mag genoteerd worden of jouw gegevens van een paspoort of rijbewijs zijn overgenomen. Het nummer van je paspoort of rijbewijs mag ook opgeschreven worden. Je staat volledig in je recht als je weigert dat er een kopie van je identiteitsbewijs wordt gemaakt.

Wat mag niet?
Er mag geen kopie gemaakt worden van je rijbewijs of paspoort. Een bedrijf mag die kopieën ook niet bewaren.

Wat kan je doen als het bedrijf toch een kopie wil hebben?
Vertel aan de betreffende medewerker dat het wettelijk verboden is een kopie te maken van je identiteitsbewijs. Vraag desnoods of je zijn leidinggevende kan spreken. Bel je eigen werkgever. Het bedrijf waar je op bezoek bent is toch een klant van je werkgever. Laat je werkgever het regelen met zijn klant. Vraag ook wat je werkgever wil dat jij gaat doen. Laat je de lading voor de poort staan? Koppel je af en rij je weg in de trekker? Ga je niets laden en kun je naar een andere klant? Allemaal mogelijkheden om met je werkgever te bespreken

Maak met de KopieID app een veilige kopie van je identiteitsbewijs
Met deze app van de rijksoverheid kun je een ID-bewijs scannen en de gegevens die een organisatie niet nodig heeft zwart maken. Dat geldt ook voor de foto. Ook kun je een watermerk over de kopie plaatsen met daarin het doel en de datum van de kopie. Die kun je dan per mail versturen.
Meer informatie over deze handige app >

Je kan ook een kopie naar jezelf mailen, een paar kopieën maken en die meenemen om bij de bedrijven die om een kopie vragen in te leveren.

Meld overtredingen door bedrijven bij CNV Vervoer & Logistiek
Wij willen bedrijven aanspreken op hun gedrag en uiteraard wijzen op het beschermen van de privacy.
Meld de privacy-overtreding aan CNV Vervoer & Logistiek >

Extra informatie
Vragen en discussie: www.jeachterban.nl/transport-logistiek
Veel informatie over het CNV: www.cnvvakmensen.nl/transport
Naleving cao: stuur een mail naar naleving-bgv@cnvvakmensen.nl
Onkostenvergoedingen: download de app koffiegeld (zowel voor android als ios toestellen)
Facebook: naleving cao beroepsgoederenvervoer
Teklefoon: bel CNV Info 030–7511007

Tjitze van Rijssel
Bestuurder
Bereikbaar via 06-51203083 of t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl