Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Selektvracht - Nieuws

Betaalt Selektvracht altijd het minimumloon?

Uit een steekproef van CNV Vakmensen blijkt dat 73% van de onderzochte werknemers minder krijgt dan het wettelijk minimumloon. Volgens Selektvracht krijgen alle werknemers wèl voldoende betaald. Tijd voor een serieus gesprek met de directie.

Onze steekproef heeft betrekking op 74 van de 2.800 werknemers van Selektvracht. “Hier kunnen we niets mee”, zegt Selektvracht. Uit eigen onderzoeken van Selektvracht blijkt dat altijd het minimumloon wordt betaald. Ook zou de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) verschillende keren hebben vastgesteld dat de betaling van de werknemers in orde is. Selektvracht herkent de resultaten van de steekproef dus niet. Toch wil Selektvracht zich er graag in verdiepen.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Wij hebben de werknemers die aan de steekproef hebben meegedaan (leden en niet-leden) gevraagd of wij de gegevens aan Selektvracht mogen doorgeven. Een aantal werknemers heeft dat geweigerd. Veelal uit angst  dat je daarna niet meer opgeroepen wordt voor werk. Daar hebben wij begrip voor. Als je van het inkomen bij Selektvracht moet leven, kun je het je niet veroorloven om geen oproepen voor werk meer te krijgen. Geen oproep betekent geen werk en dus ook geen inkomen.

Daarom hebben wij gevraagd om een garantie voor de werknemers die hun gegevens wèl aan Selektvracht willen geven. Selektvracht heeft nu gegarandeerd dat je in 2014 hetzelfde arbeidspatroon houdt als in 2013 (behalve als Selektvracht beduidend minder werk zou hebben als vorig jaar). Als we je gegevens verstrekken aan Selektvracht ga je dus niet minder werken! De depothouder krijgt niet te horen wie meegedaan heeft aan de steekproef. CNV Vakmensen is tevreden met deze toezegging en zal de gegevens  van de steekproef aan Selektvracht doorgeven.

Nabetaling

Selektvracht zegt ook dat altijd het minimumloon wordt betaald. Als blijkt dat werknemers niet aan het wettelijk minimumloon gekomen zijn, krijgen zij een nabetaling. Dit geldt ook voor de afgelopen maanden waarin wij het onderzoek hebben gehouden.

Onduidelijkheid over je loon

Omdat je per pakje betaald wordt en de prijs per pakje verschillend kan zijn, is er onvoldoende duidelijkheid over de betaling. Selektvracht werkt met een matrix waarin naast de prijs van het pakje ook rekening gehouden wordt met het aantal pakjes in een postcodegebied en de afstand van het depot naar het bezorgadres.

Hoewel dat verplicht is, staat het wettelijk minimumloon niet op de loonstrook. Wij hebben Selektvracht duidelijk gemaakt dat het de verantwoordelijkheid van de werkgever is om te controleren of werknemers het wettelijk minimumloon betaald krijgen. Dit moet zichtbaar worden op de loonstrook, zodat je ook zelf kunt controleren hoe het zit.

38 of 40 uur?

Voor Selektvracht is het mogelijk om na te gaan hoe laat de PDA aan- en uitgezet wordt. Wij hebben gezegd dat Selektvracht uit moet gaan van de tijd die zit tussen het aan- en uitzetten van de PDA. Als je die tijd vermenigvuldigt met € 9,02 heb je het wettelijk minimumloon, zoals dat vanaf 1 januari 2014 betaald moet worden bij een 38-urige werkweek. Als je pauze hebt gehouden, gaat die tijd daar natuurlijk vanaf.

Selektvracht gaat tot nu toe uit van een lager uurloon. Selektvracht gaat namelijk uit van een 40-urige werkweek. Wij beroepen ons op de cao van Selektvracht, waarin staat dat er een 40-urige werkweek is en ATV-dagen. Omdat pakketbezorgers per pakket betaald worden, hebben zij geen ATV-dagen. Daarom gaan wij uit van een 38-urige werkweek.

Sectoroverleg

CNV Vakmensen pleit voor een overleg met de hele pakket-sector om hierover verdere afspraken te maken. Wij hebben hierover inmiddels ook contact gehad met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lage tarieven

De hele pakket-sector heeft last van lage tarieven. Selektvracht is bang dat als zij hun tarieven gaan verhogen er geen werk meer binnenkomt en het bedrijf wel kan stoppen. Wij vinden dat pakketbezorgers meer dan het minimumloon moeten krijgen. Maar dan wel door àlle bedrijven in de sector. Het is niet onze bedoeling om Selektvracht uit de markt te werken. Er moet een gelijk speelveld komen voor alle bedrijven. Dat betekent ook dat er een eind moet komen aan de situatie zoals bij PostNL, waarbij gewerkt wordt met zelfstandigen die alleen PostNL als klant hebben. Dat zijn eigenlijk gewoon werknemers. De 1.000 schijnzelfstandigen van PostNL moeten ook gewoon een arbeidsovereenkomst krijgen.

Afspraken met Selektvracht

Hieronder nog een keer de belangrijkste punten:

 • Nabetaling - Als blijkt dat je minder betaald hebt gekregen dan het wettelijk minimumloon, dan krijg je een nabetaling.
 • Garantie - Door mee te doen aan de steekproef van CNV Vakmensen ondervind je geen nadelige gevolgen voor je inzetbaarheid en dus je inkomen bij Selektvracht.
 • Controle op loonbetaling - Selektvracht gaat na op welke manier op de loonstrook te zien is hoe hoog het wettelijk minimumloon moet zijn. Hierover wordt CNV Vakmensen nader geïnformeerd.
 • Sectoroverleg - Selektvracht wil graag meedoen aan een sectoroverleg. Een gelijk speelveld voor alle bedrijven is hierbij belangrijk.
 • Meer dan het wettelijk minimumloon - CNV Vakmensen wil dat pakketbezorgers meer verdienen dan het wettelijk minimumloon. Hiervoor is het sectoroverleg belangrijk. We kunnen dan met elkaar kijken hoe het loon voor alle pakketbezorgers in Nederland omhoog kan.

Cao-onderhandelingen

Op vrijdag 17 januari 2014 hebben we weer overleg gehad met Selektvracht over de cao. Ben je nog geen lid? Dan is dat nu wel een heel goed moment. Je krijgt dan telkens snel informatie over de onderhandelingen. En we kunnen voor jou je loonstrook controleren. Word nu lid en betaal de eerste 6 maanden maar 50% van de contributie!

Zelf actie ondernemen?

Dat kan natuurlijk ook. Als je minder dan het wettelijk minimumloon betaald krijgt, kun je ook zelf contact opnemen met Selektvracht. Dat is eigenlijk ook de gebruikelijke weg. Je mag je beroepen op de afspraken die wij met Selektvracht hebben gemaakt. Kom je er met Selektvracht niet uit, meld dit dan bij ons. Voor leden pakken wij dat altijd op.

Hoor jij tot de groep die hun gegevens niet aan Selektvracht wilde verstrekken uit angst voor minder werk en dus ook minder inkomen? Misschien is deze nieuwsbrief voor jou reden om die beslissing te herzien. Als jij wilt dat wij jouw gegevens alsnog aan Selektvracht geven, laat het gewoon even weten.

Tjitze van Rijssel
Bestuurder CNV Vakmensen
e-mail: t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid