Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DHL Logistics - Nieuws

Uitbetaling schikkingsbedrag DHL Logistics

Jouw werkgever heeft deze maand een schikkingsbedrag (€750,--) betaald in verband met de achterstallige ORT-rechten over vakantiedagen. Over het doorbetalen van ORT tijdens vakantie en de achterstallige betaling van ORT tijdens vakantie hebben we in februari 2019 een akkoord bereikt.

Dit akkoord is aan de leden voorgelegd en de meerderheid van de leden is akkoord gegaan.

Onderdeel van dit akkoord is de volgende afspraak:
Voorwaarde voor de eenmalige uitkering is dat de werknemer afstand doet van zijn rechten aangaande de vergoeding van de structurele toeslagen over de genoten vakantiedagen in de jaren 2014-2018.

Doordat jouw werkgever de eenmalige uitkering betaald heeft zonder aan jou te vragen of je afstand van jouw rechten wilt doen, zijn wij van mening dat de werkgever zich niet aan de overeengekomen overeenkomst houdt. Dat betekent echter niet dat je als werknemer geen rechten meer hebt.

Wanneer je akkoord bent met de betaling van de eenmalige uitkering hoef je niets te doen. Mocht je geen afstand willen doen van jouw rechten op vergoeding van de structurele toeslagen over de genoten vakantiedagen in de jaren 2014-2018 en deze wilt vorderen, kunnen onze juristen dat voor jou doen. Daar dit dan een rechtelijke procedure wordt waar de rechter uitspraak in dient te doen is de uitkomst hiervan nog niet (100%) zeker.

Niet akkoord met schikking / kwijting rechten voorliggende periode
Indien je dat wenst kun je je melden bij ondertekende per e-mail o.v.v. ‘geen afstand gemis vakantieloon DHL Logistics’. Om onze juristen voor jou aan de slag te kunnen zetten hebben we een aantal gegevens nodig zoals de loonstroken over de betreffende periode én een overzicht van genoten vakanties.

Het beste is om, indien je geen afstand wenst te doen, niet te lang te wachten met contact opnemen, omdat je anders de indruk zou kunnen wekken dat je wel afstand hebt gedaan.

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 48 94 75
E: t.orie@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid