Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DHL Logistics - Nieuws

Resultaat CAO DHL Logistics - Het woord is aan u!

Na vijf dagen onderhandelen hebben wij op dinsdag 18 april jongstleden samen met FNV Transport & Logistiek een cao onderhandelingsresultaat bereikt met de directies van DHL Supply Chain, DHL Global Forwarding en DHL Freight (cao DHL Logistics) bereikt.

Het eindresultaat is voor alle partijen een middenweg. Zowel de werkgever als de bonden hebben moeten inleveren. Desalniettemin hebben we een aantal mooie resultaten geboekt. Het onderhandelingsresultaat voorziet o.a. in de volgende verbeteringen/wijzigingen voor jullie cao.
 • Looptijd: 2 jaar (1 april 2017 tot en met 31 maart 2019)
 • Structurele loonsverhoging: Loontabellen en de individuele salarissen stijgen totaal 3,75% (per 1-10-2017 0,25%, per 1 maart 2018 1,75%, per 1 maart 2019 1,75%)
 • Beoordelingsmatrix DHL Freight: De directie van DHL Freight zag graag dat de tijdelijke maatregelen die in de huidige cao voor twee jaar werd verlengt. Dit omdat deze organisatie, hoewel minder, nog steeds verlies draait. We hebben de oude maatregel, waardoor Freight medewerkers die nog niet aan de max-loonschaal zaten, geen beoordelingsafhankelijke loonsverhoging kregen, kunnen verzachten.
 • Pilot Roostercriteria DHL Global Forwarding: Er was een brede wens om de cao-afspraken voor het werken op onregelmatige tijden te verbeteren. O.b.v. bevindingen uit een studiegroep waarin wij waren vertegenwoordigd is een pilot afgesproken voor de duur van de looptijd. Hierin is afgesproken dat het maximaal te werken aantal zondagen wordt verruimt en dat per nachtdienst (iedere dienst waarin minimaal één uur na 24:00 uur of voor 6:00 uur wordt gewerkt,) extra wordt gecompenseerd met 1 uur doorbetaalde vrije tijd
 • Aannamebeleid: DHL heeft de inspanningsverplichting op gedurende de looptijd van de cao, 65 uitzendkrachten voor onbepaalde tijd bij DHL aan te nemen.
 • Sociaal plan: Het Sociaal Plan DHL Nederland 2015-2017 zal met de duur van de nieuwe CAO DHL Logistics 2017-2019 worden verlengd.
 • Uitruil bruto loon t.b.v. extra vergoeding reiskosten: o.b.v. mogelijkheden die de fiscus biedt is afgesproken dat werknemers via de cao a la carte bruto loon kunnen uitruilen voor het gedeelte woon-werkverkeer waarover zij geen netto reiskostenvergoeding hebben ontvangen.

In de bijlage treffen jullie het volledige onderhandelingsresultaat aan.

Het woord is nu aan de leden.
De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen is niet tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat. We hebben veel moeten inleveren, echter, we zijn wel van mening dat we op basis van argumenten het hoogst haalbare uit de onderhandelingen hebben kunnen slepen. Om die reden leggen wij dit onderhandelingsresultaat met een neutrale grondhouding ter stemming aan u voor.

Stemt de meerderheid voor dit onderhandelingsresultaat, dan zullen de resultaten in de oude cao worden verwerkt, en is deze aangepaste cao, inclusief het sociaal plan vanaf 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019 van toepassing. Stemt de meerderheid tegen dit onderhandelingsresultaat, dan is er vooralsnog geen cao en geen sociaalplan van toepassing. Dan zullen we met jullie in gesprek gaan, om te bekijken welke stappen we moeten ondernemen om wel tot een voor jullie aanvaardbare cao te komen.

Stemming
Je kunt hier je stem uitbrengen. Je stem moet uiterlijk vrijdag 20 mei 2017 vóór 17.00 uur zijn uitgebracht. De meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen geeft de doorslag.

Mocht u een nadere (telefonische of fysieke) toelichting willen hebben over het bereikte resultaat, schroom dan niet en neem contact op met één van de leden van de onderhandelingsdelegatie.

Met vriendelijke groeten,

Jullie onderhandelingsdelegatie:

Leonie Hamans (CNV Freight)
Martien Drost (DHL Global Forwarding)
Hans van Rooijen (DHL Supply Chain)
Tjeerd Orie (Bestuurder CNV Vakmensen)

PS. Het doorsturen van deze cao informatie aan jullie (nog) ongeorganiseerde collega's wordt op prijs gesteld.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid