Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DHL Logistics - Nieuws

Principeakkoord Norbert Dentressangle

Principeakkoord overgangsprotocol, onderhandelingen sociaal plan Norbert Dentressangle nog volop bezig.

Enige tijd geleden heeft uw werkgever bekend gemaakt dat haar klant, Intergamma, haar werkzaamheden met ingang van 1 januari 2014 laat verzetten door andere partijen. Zoals aangegeven, gaat een gedeelte van het personeel over naar DHL Supply Chain op basis van Wet overgang onderneming. Voor het andere gedeelte van het personeel (chauffeurs en planners) geldt dat het werk voor Intergamma vervalt. Voor die groep dient een sociale oplossing te komen!

Overgangsprotocol

CNV Vakmensen heeft overleg gevoerd met DHL Supply Chain, de nieuwe werkgever voor het logistieke personeel. Deze mensen zullen met ingang van 1 januari 2014 niet meer in dienst zijn van Norbert Dentressangle maar in dienst komen bij DHL Supply Chain. Omdat DHL een eigen bedrijfs-cao heeft gelden er andere arbeidsvoorwaarden. Over het algemeen kan gezegd worden dat de cao van DHL beter is dan die van Norbert Dentressesangle. DHL Supply Chain en vakbonden zijn een aantal overgangsmaatregelen overeengekomen. Deze overgangsmaatregelen staan in het bijgevoegde concept overgangsprotocol (zie downloads).

U kunt tot maandag 2 december 17.00 uur uw stem uitbrengen op dit overgangsprotocol. Wanneer u vragen, op-, aanmerkingen of toevoegingen heeft schroom dan niet en neem contact op met uw vakbondsbestuurder!

Sociaal Beleidskader

Voor de chauffeurs en planner waarvan de werkzaamheden voor Intergamma vervallen, dient een sociale oplossing gezocht te worden. Vakbonden maken zich hier hard voor! Op maandagmiddag 25 november zitten vakbonden en de directie van Norbert Dentressangle weer bij elkaar met als doel te komen tot een goed plan.

In dit plan moet onder andere aandacht zijn voor een goede begeleiding van werk naar werk en goede afspraken over mogelijkheden betreffende scholing (waaronder code 95). De insteek is dat geen enkele werknemer in een werkloosheidswet situatie terecht komt.

Uitnodiging
Op donderdag 28 november 16.00 uur organiseren FNV Bondgenoten en
CNV Vakmensen een ledenvergadering. Deze zal zich hoofdzakelijk richten op de groep chauffeurs en planners. Daar zullen we met betrekking tot het sociaal beleidskader het één en ander toelichten.

Vragen, op en/of aanmerkingen?
Neem contact op met uw bestuurder.

Tjeerd Orie, Bestuurder CNV Vakmensen
Telefoon: 076-57 24 670 / 06-20 48 94 75
E-mail:     t.orie@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid