Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DHL Logistics - Nieuws

Nieuwe tekst cao DHL

Het is alweer een aantal maanden geleden dat de meerderheid van de CNV leden werkzaam bij DHL Global Forwarding, DHL Freight en DHL Supply Chain hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat.

Als gevolg hiervan zijn cao-partijen drukdoende om de oude cao-tekst aan te passen op basis van de overeen­gekomen wijzigingen zoals verwoord in het onderhandelingsresultaat. Op 7 maart aanstaande zitten cao partijen weer bij elkaar en hopen we de nieuwe cao-tekst vast te kunnen stellen. 

In het onderhandelingsresultaat is ook de afspraak gemaakt dat zodra de cao 2015-2017 is vastgesteld een werkgroep bestaande uit een afvaardiging namens cao partijen op basis van de lopende cao, de tekst dusdanig zal herschrijven zodat deze leesbaarder wordt. De werkgroep zal het uiteindelijke document gedurende de cao onderhandelingen ten behoeve van de opvolgende cao als advies overhandigen aan cao partijen’. 

De (cao) onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen is op zoek naar een lid van CNV Vakmensen, werkzaam bij DHL, die graag deel wil uitmaken van deze werk­groep. Dit is een belangrijke taak omdat je door deelname aan deze werkgroep mede verantwoordelijk bent voor de totstandkoming van een beter leesbaardere cao die van toepassing is op jouw collega’s. Uiteraard wordt je door CNV Vakmensen ondersteund door een betrokken ervaren bestuurder en indien nodig door een rechtshulpverlener/jurist. 

Vindt je het leuk om eens op een andere manier bezig te zijn met je arbeidsvoor­waarden, de beschrijving van rechten en plichten en ben je tekstueel vaardig? Neem dan contact op met Tjeerd Orie, bestuurder CNV Vakmensen en verantwoordelijk voor de cao binnen DHL Logistics.

Tjeerd Orie 
Bestuurder
E: t.orie@cnvvakmensen.nl  
M: 06-20489475

16-679/TO/rd