Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DHL Logistics - Nieuws

Loon over vakantiedagen; nog geen deal met DHL

We hebben op 29 maart, 14 juni en 24 juni overleg gehad met DHL. Tijdens de drie overlegdagen hebben we intensief over het loon over de vakantiedagen gesproken. Maar helaas hebben we nog geen deal kunnen maken. Wat wil DHL en wat willen wij? Lees vooral verder!


Hoe zit het ook alweer?
Volgens een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet je tijdens je vakantie hetzelfde loon ontvangen als bij werken. In  verschillende sectoren zoals in de zorg en bij de NS zijn er afspraken gemaakt over de doorbetaling van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) en andere vaste toeslagen tijdens vakantie en verlof. Op dit moment betaalt DHL tijdens vakantie en verlof alleen het basissalaris door. We hebben daarom de verschillende DHL-bedrijven gevraagd de uitspraak van het Europees Hof na te leven.

De betrokken bedrijven.
Het overleg wordt gevoerd met de bedrijven die vallen onder de cao DHL Logistics, DHL Express, DHL Parcel en DHL Parcel e-Commerce. Ook kaderleden van de vakbonden vanuit de DHL-onderdelen waren aanwezig. Tijdens de drie overlegdagen hebben we intensief over dit onderwerp gesproken.

Wat willen wij?
  • Wij willen dat DHL tijdens je vakantie de gemiddeld ontvangen ORT/TOW, de gemiddelde overuren en de gemiddeld ontvangen stand-by of consignatievergoeding doorbetaalt;
  • Wij willen dat DHL dit betaalt over de wettelijke en de bovenwettelijke vakantiedagen. Er zijn 20 wettelijke vakantiedagen en per cao zijn er verschillende regelingen voor bovenwettelijke vakantiedagen;
  • Wij willen dat DHL een voorstel doet om ook met terugwerkende kracht deze bedragen te betalen.

Wat wil DHL?
Tot op heden wil DHL alleen het gemiddelde van de ORT/TOW betalen en dan alleen geldt over de wettelijke vakantiedagen en de bovenwettelujke dagen die voor iedereen gelden. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen die afhankelijk zijn van leeftijd of diensttijd of die op grond van overgangsregelingen zijn toegekend wil DHL niet doorbetalen. Voor de terugwerkende kracht hebben we nog geen voorstel ontvangen.

cao Beroepsgoederenvervoer.
Inmiddels overleggen de vakbonden ook met werkgeversorganisatie TLN (Transport & Logistiek Nederland) over een regeling voor de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg. DHL wil die onderhandelingen afwachten alvorens met ons verder te praten. En ondanks dat de situatie in het beroepsgoederenvervoer niet 1 op 1 vergelijkbaar is met de situatie bij DHL hebben we wel enig begrip voor dat standpunt. Op 4 juli vindt er verder overleg tussen bonden en Transport & Logistiek Nederland plaats.

En weer een nieuw overleg.
We hebben afgesproken dat we op 11 juli verder praten met DHL. Dan moet duidelijk worden of we erin slagen om met DHL tot afspraken te komen. We hopen uiteraard dat dit lukt. Als het niet lukt, dan zullen we niet aarzelen om in een juridische procedure de rechten van werknemers bij DHL af te dwingen!

We houden je op de hoogte!

De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen bestaat uit:
Gerda van Velzen, kaderlid bij DHL Express
Hans van Rooijen, kaderlid bij DHL Logistics
Marien Beemer, kaderlid bij DHL Parcel
Tjitze van Rijssel, bestuurder bij CNV Vakmensen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid