Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DHL Logistics - Nieuws

In gesprek over jouw nieuwe cao (kopje koffie?)

De CNV Bedrijfsledengroep DHL Logistics is weer bijeengeweest. Jouw vakbondsbestuurder heeft hen meegenomen in een aantal lopende dossiers. Samen is de koers besproken voor de komende periode. Met nieuwe cao onderhandelingen in zicht brengen we je graag op de hoogte en horen we graag wat je vindt!

De afgelopen maanden is CNV Vakmensen diverse malen in overleg geweest met jullie werkgever. Zo hebben er diverse orriënterende gesprekken plaatsgevonden als voorbereiding op het naderende cao-onderhandelingstraject. In deze gesprekken hebben wij aangegeven welke signalen wij ontvangen van onze leden (jullie) en welke trents wij zien bij andere bedrijven en in de sector. Ook hebben we een aantal lopende afspraken en pilots geëvalueerd (bijvoorbeeld DI&V budget en de roosterpilot bij DHL Global Forwarding).

Nieuwe cao

Jouw huidige cao en sociaal plan lopen af op 31 maart 2019. Zowel vakbonden als jullie werkgever hebben aangegeven van wens te zijn de cao te verlengen. Met een nieuwe cao wil de CNV Bedrijfsledengroep DHL Logistics een aantal zaken realiseren. Zo willen wij er onder andere voor zorgen dat:

 1. jouw koopkracht verbeterd;
 2. jouw werk-/privébalans goed blijft (voornamelijk bij het werken in onregelmatige dienst);
 3. jij jouw werk met plezier kunt blijven uitvoeren;
 4. jij jouw loopbaan zelf kunt vormgegeven geholpen door de organisatie;
 5. jouw positie op de interne en externe arbeidsmarkt zo stevig mogelijk wordt en blijft;
 6. jij kunt rekenen op een zeker inkomensniveau.

Bovenstaande betreffen hele algemene doelen. De komende periode willen wij die nader met jou en jouw collega's invullen. Zo zullen we wijzigingsvoorstellen moeten formuleren op bijvoorbeeld de pensioenregelingen, de beloningsafspraken, roostercriteria, het vitaliteit en duurzame inzetbaarheidsbudget en de cao a la carte.

Koffie?

Jouw vakbondsbestuurder komt binnenkort graag langs op de vestiging of op kantoor om het hierover te hebben. Het gemakkelijkst is dit om tijdens de koffiepauze te regelen. Regelen jullie de koffie? Dan regel ik er wat lekkers bij.

Willen jij en je collega’s tijdens de koffie in gesprek? Neem dan aub contact op via onderstaande contactgegevens.

Loon over vakantie

Naast een aantal oriënterende gesprekken over de cao is er een aantal maal overleg geweest over het dossier 'loon over vakantie'. In het laatste cao traject is door CNV Vakmensen voorgesteld om de gemiddelde TOW toe te rekenen aan de waarde van een vakantiedag en het te weinig ontvangen loon tijdens verlof over de laatste vijf jaar collectief te schikken. Bij het overeenkomen van de nieuwe cao is met ingang van 1 januari 2017 een eerste beweging de juiste kant op gemaakt. Inmiddels bestaat er veel rechtspraak over dit onderwerp. Gesteld kan worden dat deze kwestie juridisch inmiddels is uitgekristalliseerd. Namens werknemers vallend onder de DHLcao’s ‘Logistics’, ‘Parcell’ en ‘Express’ is het CNV samen met de FNV opnieuw met jullie werkgever in onderhandeling gegaan. Lees de laatste communicatie over dit dossier hier.

Laatste ontwikkeling

Op 2 oktober 2018 heeft jouw werkgever aan ons en aan de FNV een voorstel toegestuurd. Deze wijkt te ver af van onze inzet zoals verwoord door de CNV onderhandelingsdelegatie. Namens onze leden werkzaam bij DHL Logistics hebben wij aangegeven geen mandaat te hebben om o.b.v. dit laatste voorstel toekomstgerichte wijzigingsafspraken te maken op dit dossier en/of een schikking te treffen over het verleden. CNV Vakmensen heeft gevraagd aan DHL Logistics te komen met een beter voorstel dat tegemoetkomt aan onze inzet. Tot die tijd staat het werknemers vrij om een claim in te dienen over het te weinig betaalde loon tijdens verlof. CNV Vakmensen is jou hierbij uiteraard graag van dienst.

Mede namens de CNV Bedrijfsledengroep DHL Logistics,
met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
M. +31620489475
E. t.orie@cnvvakmensen.nl

Online community DHL Logistics; jeachterban.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid